Website voorlezen

VerhalenBieb: het ideale 'leestussendoortje'

Banner

Korte verhalen die je overal kunt lezen, voor leden en niet-leden. Zo maak je van je wachtmoment een leesmoment!

- Download de app in de App Store
- Download de app in in de Google Play Store

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 1. 1. Hunebedden
 2. 2. De Romeinse Limes
 3. 3. Willibrord
 4. 4. Karel de Grote
 5. 5. Hebban olla vogala
 6. 6. Floris V
 7. 7. De Hanze
 8. 8. Erasmus
 9. 9. Karel V
 10. 10. De Beeldenstorm
 11. 11. Willem van Oranje
 12. 12. De Republiek
 13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 14. 14. De Beemster
 15. 15. De grachtengordel
 16. 16. Hugo de Groot
 17. 17. De Statenbijbel
 18. 18. Rembrandt
 19. 19. De Atlas Major van Blaeu
 20. 20. Michiel de Ruyter
 21. 21. Christiaan Huygens
 22. 22. Spinoza
 23. 23. Slavernij
 24. 24. Buitenhuizen
 25. 25. Eise Eisinga
 26. 26. De patriotten
 27. 27. Napoleon Bonaparte
 28. 28. Koning Willem I
 29. 29. De eerste spoorlijn
 30. 30. De Grondwet
 31. 31. Max Havelaar
 32. 32. Verzet tegen kinderarbeid
 33. 33. Vincent van Gogh
 34. 34. Aletta Jacobs
 35. 35. De Eerste Wereldoorlog
 36. 36. De Stijl
 37. 37. De crisisjaren
 38. 38. De Tweede Wereldoorlog
 39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 40. 40. Indonesië 1945-1949
 41. 41. Willem Drees
 42. 42. De watersnood
 43. 43. De televisie
 44. 44. Haven van Rotterdam
 45. 45. Annie M.G. Schmidt
 46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 47. 47. Srebrenica
 48. 48. Veelkleurig Nederland
 49. 49. De gasbel
 50. 50. Europa
 1. 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Lees verder
 2. 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Lees verder
 3. 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Lees verder
 4. 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder...

  Lees verder
 5. 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Lees verder
 6. 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Lees verder
 7. 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de...

  Lees verder
 8. 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke...

  Lees verder
 9. 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Lees verder
 10. 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van...

  Lees verder
 11. 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Lees verder
 12. 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een...

  Lees verder
 13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot...

  Lees verder
 14. 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Lees verder
 15. 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal...

  Lees verder
 16. 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het...

  Lees verder
 17. 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Lees verder
 18. 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en...

  Lees verder
 19. 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave...

  Lees verder
 20. 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het...

  Lees verder
 21. 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet...

  Lees verder
 22. 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Lees verder
 23. 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Lees verder
 24. 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Lees verder
 25. 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Lees verder
 26. 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Lees verder
 27. 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Lees verder
 28. 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Lees verder
 29. 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Lees verder
 30. 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Lees verder
 31. 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max...

  Lees verder
 32. 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken...

  Lees verder
 33. 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Lees verder
 34. 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Lees verder
 35. 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Lees verder
 36. 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de...

  Lees verder
 37. 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Lees verder
 38. 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Lees verder
 39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Lees verder
 40. 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Lees verder
 41. 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Lees verder
 42. 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Lees verder
 43. 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende...

  Lees verder
 44. 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Lees verder
 45. 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Lees verder
 46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Lees verder
 47. 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Lees verder
 48. 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Lees verder
 49. 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Lees verder
 50. 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Lees verder

Overzicht van de canon

Agenda

 • Radio en TV

  • 27feb

   Am Morgen vorgelesen: Selbstporträt mit Flusspferd van Arno Geiger (10/10)

   Adam Nümm liest aus Arno Geigers Roman Selbstporträt mit Flusspferd . Der Protagonist sucht in Selbstporträt mit Flusspferd nach einem Platz in der Welt. Das besondere Talent des Wiener Schriftstellers Arno...

   Van 08:30 tot 09:00
   NDR Kultur, - RADIO

  • 27feb

   2Doc: United States of Secrets

   Documentaire over de handel en wandel van het NSA, het Bureau Nationale Veiligheid van de VS, die een ander licht werpt op de recente geschiedenis van 11 september tot nu. 11 september was een schok. Ook voor het...

   Van 10:50 tot 11:45
   Holland Doc 24 [digitaal themakanaal], - Internet

  • 27feb

   Benali boekt: Leon de Winter

   Schrijver Abdelkader Benali trekt op met Nederlandse schrijvers op zoek naar hun persoonlijke drijfveren. In de ontmoetingen duikt Benali het privéleven van de schrijvers in en gaat hij met ze op zoek naar de bron van...

   Van 11:10 tot 11:35
   Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 27feb

   De Wereld Draait Door met Bart Van Loo en Martine Bijl (herhaling)

   Het is vandaag precies 200 jaar geleden dat Napoleon ontsnapte van het eiland Elba, waar hij door de toenmalige geallieerden naar toe verbannen was. Het begin van de ‘100 dagen van Napoleon’, waarin hij terugkeert...

   Van 11:30 tot 12:25
   Nederland 2, - TV

  • 27feb

   VPRO Boeken

   Wim Brands opent vanuit de Hortus Botanicus in Amsterdam vensters op de wereld met schrijvers van recent verschenen fictie en non fictie.

   Van 13:30 tot 14:03
   Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 27feb

   Opium met Bram van der Vlugt, Dotan en Ralph Keuning

   In deze aflevering vertelt acteur Bram van der Vlugt over zijn nieuwe voorstelling, laat zanger Dotan zijn licht schijnen over zijn doorbraak, de muziekwereld en het grote succes en bezoekt museumdirecteur Ralph...

   Van 14:00 tot 14:40
   Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 27feb

   Opium met Bram van der Vlugt, Dotan en Ralph Keuning

   In deze aflevering vertelt acteur Bram van der Vlugt over zijn nieuwe voorstelling, laat zanger Dotan zijn licht schijnen over zijn doorbraak, de muziekwereld en het grote succes en bezoekt museumdirecteur Ralph...

   Van 16:10 tot 16:55
   Nederland 2, - TV

  • 27feb

   VPRO Boeken

   Wim Brands opent vanuit de Hortus Botanicus in Amsterdam vensters op de wereld met schrijvers van recent verschenen fictie en non fictie.

   Van 17:45 tot 18:18
   Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 27feb

   Knetterende Letteren presenteert Letteren &cetera: Auke Hukst, Martin de Haan en Coen Simon

   Knetterende Letteren presenteert: Letteren &cetera. Een maandelijkse talkshow vanuit Amsterdam in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. In de aflevering van zaterdag 21 februari zijn te gast: schrijver en...

   Van 18:20 tot 19:15
   Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 27feb

   Kunststof met Nathalie Baartman

   De nieuwe voorstelling van Nathalie Baartman gaat over verse bladeren, opgezette kraaien en trillende traporgels. In Louter houdt de cabaretier uit Twente zich onhandig maar charmant vast aan haar wortels, aan de...

   Van 19:02 tot 19:58
   Radio 1, - RADIO

  • 27feb

   OBA Live met Jelmer Evers

   Radiotalkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Rechtstreeks met publiek vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Theodor Holman in gesprek met Jelmer Evers over de...

   Van 19:02 tot 19:58
   Radio 5, - RADIO

  • 27feb

   Hoera cultuur! met onder meer de lezersjury van de Gouden Boekenuil

   Cultuurmagazine met Lien Van de Kelder, met in deze aflevering de volgende onderwerpen: * Meret Meyer, kleindochter van Marc Chagall, gidst ons door de retrospectieve van Chagalls werk in het KMSK in Brussel. * Axel...

   Van 19:30 tot 20:00
   Canvas, - TV

  • 27feb

   Hier zijn de Van Rossems: Naarden

   Maarten, Sis en Vincent van Rossem verkennen steden in Nederland, België en Duitsland. Maarten doet dat vanuit zijn specialiteit, geschiedenis, Sis als kunsthistorica en Vincent is expert op het gebied van...

   Van 20:25 tot 20:50
   Nederland 2, - TV

  • 27feb

   College Tour: Arnon Grunberg

   Hij wordt één van de meest toonaangevende schrijvers van de 21ste eeuw genoemd. Met zijn debuutroman Blauwe maandagen veroverde Arnon Grunberg zijn plek binnen de Nederlandse literatuur. Daarna volgen bestsellers als...

   Van 20:30 tot 21:25
   Nederland 3, - TV

  • 27feb

   DCI Banks: Cold is the Grave

   De lieflijke maar ook een beetje onheilspellende Yorkshire Dales zijn het decor van de KRO Detective Inspector Banks , gebaseerd op de misdaadverhalen van bestsellerauteur Peter Robinson. Met in de hoofdrollen...

   Van 20:35 tot 22:10
   Eén, - TV

  • 27feb

   Little Children

   Misdaaddrama (VS, 2006) van Todd Field, naar de gelijknamige roman van Tom Perrotta. Met Kate Winslet, Patrick Wilson, Jennifer Connelly e.a. De levens van een groep pasgehuwden komen steeds op verrassende en...

   Van 20:40 tot 22:50
   Canvas, - TV

  • 27feb

   Mastermind over onder meer de Miss Marple-romans van Agatha Christie

   John Humphrys asks the questions as the hunt for the nation's Mastermind reaches the semi-final stage. The subjects are the Miss Marple novels of Agatha Christie, the Scottish national football team, John Clare, King...

   Van 21:00 tot 21:30
   BBC 2, - TV

  • 27feb

   Benali boekt: Leon de Winter

   Schrijver Abdelkader Benali trekt op met Nederlandse schrijvers op zoek naar hun persoonlijke drijfveren. In de ontmoetingen duikt Benali het privéleven van de schrijvers in en gaat hij met ze op zoek naar de bron van...

   Van 21:10 tot 21:35
   Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 27feb

   SCHULD nach Ferdinand von Schirach (2/6): Schnee

   Zesdelige Duitse misdaadserie van Maris Pfeiffer naar het werk van Ferdinand von Schirach. Met Moritz Bleibtreu, Devid Striesow, Bibiana Beglau, Matthias Matschke e.a. Nach der Krimireihe VERBRECHEN setzt die neue...

   Van 21:15 tot 22:00
   ZDF, - TV

  • 27feb

   The Musketeers, series 2 (7/10): A Marriage of Inconvenience

   Tweede serie van tien afleveringen door John Strickland naar de roman van Alexandre Dumas. Met Tom Burke, Santiago Cabrera, Howard Charl e.a. Episode 7/10: A Marriage of Inconvenience. The king's cousin is ambushed...

   Van 22:00 tot 23:00
   BBC 1, - TV

  • 27feb

   Am Abend vorgelesen: Schach von Wuthenow van Theodor Fontane (12/12)

   Gert Westphal liest die Erzählung von Theodor Fontane. Schach von Wuthenow ist 1882 entstanden<>br<> Theodor Fontanes Alterswerk Schach von Wuthenow behandelt einen Wendepunkt der preußischen Geschichte: die...

   Van 22:00 tot 22:35
   NDR Kultur, - RADIO

  • 27feb

   College Tour: Carice van Houten

   Serie programma's waarin binnenlandse en buitenlandse gasten, die de top hebben gehaald in de politiek, media, cultuur, zakenleven of de wetenschap met studenten in gesprek gaan. In deze aflevering ontvangt...

   Van 22:25 tot 23:15
   Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 27feb28feb

   Kommissar Beck - Die neuen Fälle (8/8): Russisches Roulette

   Aflevering (Zw, 1997) door Morten Arnfred van de politieserie naar de verhalen van Maj Sjöwall en Per Wahlöö. Met Peter Haber, Mikael Persbrandt, Stina Rautelin, Per Morberg e.a. Eine schwedische Staatssekretärin...

   Van 28 februari 2015 t/m 28 februari 2015
   ARD - Das Erste, - TV

  • 28feb28jan

   Hoorspelhalfuur: De hormoonfabriek (25/25)

   De muziek- en nieuwszender Radio 1 zendt vanaf 5 september 25 weken lang iedere vrijdag om middernacht (tussen 24.00 en 00.30 uur ) het radiodrama De hormoonfabriek uit. In het hoorspel, een bewerking van een roman...

   Van 28 februari 2015 t/m 28 januari 2015
   Radio 1, - RADIO

  Meer Radio en TV

 • Evenementen

  • 08feb14feb

   BesteBuren

   Vlaanderen en Nederland hebben elkaar zoveel moois te bieden. Daarom is 2015 het jaar van BesteBuren, een jaar waarin we Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking vieren. Welkom, BesteBuren! Van...

   Van 08 februari 2015 t/m 14 februari 2016
   Diverse locaties in Nederland en Vlaanderen

  • 19feb28feb

   De Nederlandse Thriller 10-daagse 2015

   Na de succesvolle editie in 2013 organiseert Hebban in samenwerking met het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM) de 'Nederlandse Thriller 10-daagse 2015'. Tien dagen lang heel veel aandacht voor...

   Van 19 februari 2015 t/m 28 februari 2015
   Diverse online acties

  • 27feb08mrt

   The Independent Bath Literature Festival 2015

   Welcome to The Independent Bath Literature Festival 2015. It’s our 20th Anniversary so we’re really pushing the boat out this year. In two decades the Festival has grown from a couple of dozen talks in 1995 to a ten...

   Van 27 februari 2015 t/m 08 maart 2015
   Diverse locaties, Bath (Groot-Brittannië)

  • 27feb

   Vers van het Mes XXXIII

   Nog niet gedebuteerd dichttalent stelt zich voor. Tijdens Vers van het Mes staan nog niet gedebuteerde Nederlandstalige dichters centraal. De gasten krijgen de tijd en de gelegenheid zich te presenteren middels...

   Van 20:30 tot 22:30
   Perdu, Amsterdam

  Meer Evenementen

 • Theater

  • 27feb

   ANNE

   Theatervoorstelling over het leven van Anne Frank, gebaseerd op haar dagboeken en de archieven van de familie Frank. Voor het eerst zullen teksten uit de originele dagboeken op toneel worden uitgevoerd. We zien Anne...

   Van 20:00 tot 23:00
   Theater Amsterdam, Amsterdam

  • 27feb

   Annie M.G. op Soestdijk

   De tragikomedie Annie M.G.op Soestdijk biedt scherp en vrolijk toneel. Een toneelstuk in een toneelstuk over het huwelijk van Koningin Juliana. Het is 1958. Het jaar na de Greet Hofmans affaire. We zien de vorstin...

   Van 20:00 tot 22:45
   Theaterhotel Almelo, Almelo

  • 27feb

   As you like it

   'Eerst kussen, dan praten' Rosalinde, de dochter van de afgezette hertog, vlucht met haar vriendin Celia naar het Ardenner Woud. Ook de jonge Orlando, op wie Rosalinde op slag verliefd is geworden, trekt naar het...

   Van 20:00 tot 23:00
   Schouwburg De Lawei, Drachten

  • 27feb

   DIS - reprise

   Een solovoorstelling naar de gelijknamige roman van Marcel Möring, in een meesterlijke bewerking van Manon Barthels, waarin het personage Jakob Noach een auto-ongeluk krijgt en in een stroom van flashbacks de...

   Van 20:30 tot 22:30
   Branoul Literair Theater, Den Haag

  • 27feb

   Hotel Malaria

   'De contractanten verbinden er zich toe hun respectieve namen op geen enkele wijze aan elkaar te openbaren.' Een man van middelbare leeftijd en een jonge vrouw hebben een contract opgesteld en ondertekend. De man,...

   Van 20:00 tot 22:30
   Minardschouwburg, Gent (België)

  • 27feb

   Hotel de grote L

   Theaterbewerking van het succesvolle gelijknamige boek van schrijver Sjoerd Kuyper. Hotel de grote L vertelt het verhaal van Kos, een jongen van dertien wiens moeder drie jaar geleden is overleden en wiens vader,...

   Van 19:00 tot 20:30
   Hofpleintheater, Rotterdam

  • 27feb

   Minoes

   Minoes is een vrolijke en muzikale familievoorstelling met o.a. Sytske van der Ster ( Heer en Meester ) als juffrouw Minoes, levensechte poezen en lekkere liedjes die iedereen kan meezingen. Sytske van der Ster: Ik...

   Van 19:30 tot 21:00
   Theater Heerlen, Heerlen

  • 27feb

   War Horse

   Stichting Theateralliantie presenteert War Horse : de unieke voorstelling van het National Theatre of Great Britain en de vernieuwende Zuid-Afrikaanse Handspring Puppet Company. Mede mogelijk gemaakt door de...

   Van 20:00 tot 22:45
   Schouwburg en Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn

  • 27feb

   Zout op mijn huid

   In 2012/2013 was Nederland in de ban van Vijftig tinten grijs , maar ook in de jaren tachtig werden we geraakt door een erotisch getinte roman geschreven door een vrouw: Zout op mijn huid . Bij de verschijning deed...

   Van 20:00 tot 22:45
   Theater aan het Vrijthof, Maastricht

  • 27feb

   nijntje viert feest! (3+)

   Je eerste boek? Dat is nijntje. Je eerste theaterconcert? Dat is natuurlijk ook nijntje. In nijntje viert feest komt de hele konijnenfamilie naar het theater: vader Pluis, moeder Pluis, opa en oma Pluis en...

   Van 13:15 tot 14:15
   DeLaMar Theater, Amsterdam

  • 27feb

   nijntje viert feest! (3+)

   Je eerste boek? Dat is nijntje. Je eerste theaterconcert? Dat is natuurlijk ook nijntje. In nijntje viert feest komt de hele konijnenfamilie naar het theater: vader Pluis, moeder Pluis, opa en oma Pluis en...

   27 februari 2015DeLaMar Theater, Amsterdam

  Meer Theater

 • Tentoonstellingen

  • 07feb31mrt

   41 jaar Poezenkrant

   Op 7 februari 2015 bestaat De Poezenkrant 41 jaar. Dit priemgetal wordt feestelijk gevierd met een expositie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Met foto’s, boze brieven, misdrukken, documenten, voorbeelden,...

   Van 07 februari 2015 t/m 31 maart 2015
   OBA, Amsterdam

  • 19sep01mrt

   Armando 85

   Ter gelegenheid van Armando’s 85ste verjaardag organiseert MOA de tentoonstelling Armando 85. De tentoonstelling biedt een retrospectief op meer dan zestig jaar kunst maken en toont iconen uit het rijke oeuvre van...

   Van 19 september 2014 t/m 01 maart 2015
   Museum Oud Amelisweerd (MOA), Bunnik

  • 16sep01mrt

   Beeldig Brussel

   Tussen het ‘Ilot Sacré’ en de Europese wijk, ten noorden van het kanaal en ten zuiden van Woluwe… wonen de Brusselaars. Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn eigen...

   Van 16 september 2014 t/m 01 maart 2015
   Belgisch Stripcentrum, Brussel (België)

  • 24apr24apr

   De anatomie ontleed, Plantin als uitgever van geneeskundig werk

   In deze presentatie staat Christoffel Plantins uitgave, de Vivae imagines corporis humani van de Spaanse arts Juan Valverde, centraal. Dit werk is gebaseerd op het anatomisch werk van Andreas Vesalius. Tot op...

   Van 24 april 2014 t/m 24 april 2016
   Museum Plantin-Moretus, Antwerpen (België)

  • 24apr02jan

   De anatomie ontleed, Plantin als uitgever van geneeskundig werk

   In deze presentatie staat Christoffel Plantins uitgave, de Vivae imagines corporis humani van de Spaanse arts Juan Valverde, centraal. Dit werk is gebaseerd op het anatomisch werk van Andreas Vesalius. Tot op...

   Van 24 april 2014 t/m 02 januari 2016
   Museum Plantin-Moretus, Antwerpen (België)

  • 13okt30apr

   De eeuw van Pieck, spannende verhalen uit de wereldliteratuur

   Het Anton Pieck Museum presenteert vanaf 13 oktober 2014 tot en met 30 april 2015 een tentoonstelling met originele tekeningen van acht bekende illustratoren uit de eeuw van Pieck. Gedurende deze periode zijn er ca....

   Van 13 oktober 2014 t/m 30 april 2015
   Anton Pieck Museum, Hattem

  • 26nov26nov

   Gerbrandylezing

   Een avond over Pieter Sjoerds Gerbrandy en de toekomst van de biografie, met Cees Fasseur en Hans Renders. Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961) was al vroeg bekend als een scherp, maar eigengereid man. Toch slaagde...

   Van 26 november 2014 t/m 26 november 2015
   Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

  • 18nov18nov

   Herfstlezing Vrienden Tresoar

   Lezing over Dam Jaarsma, verzamelaar van volksverhalen. Theo Meeder van het Meertens-instituut en Douwe Kootstra zullen vertellen over volksverhalen in het algemeen en over Dam Jaarsma en zijn verhalen in het...

   Van 18 november 2014 t/m 18 november 2015
   Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

  • 18nov12apr

   Lucebert. Thuis in Bergen

   Wat ging er om in het hoofd van Lucebert? Waar werkte hij? En op wat voor manier kwam zijn werk tot stand? De tentoonstelling Lucebert. Thuis in Bergen, die vanaf 18 november is te zien, geeft antwoord op die vragen. ...

   Van 18 november 2014 t/m 12 april 2015
   KRANENBURGH, Bergen (NH)

  • 01jun31okt

   Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

   Van 2014 tot 2018 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog woedde. In heel Europa en ook daarbuiten wordt de oorlog gedurende deze jaren herdacht. En dat is niet voor niets. De Eerste Wereldoorlog heeft...

   Van 01 juni 2014 t/m 31 oktober 2018
   Online (digitale) tentoonstelling

  • 02dec24mei

   Rosinski van Polen

   Rosinski, die gefascineerd is door beelden – die alleen begrensd worden door hun geloofwaardigheid en leesbaarheid – is een schilder van de verbeelding. Sinds zijn ontdekking van het stripverhaal in 1953 op...

   Van 02 december 2014 t/m 24 mei 2015
   Belgisch Stripcentrum, Brussel (België)

  • 05nov29nov

   Schelpenboeken

   Tentoonstelling ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Nederlandse Malacologische Vereniging, kortweg de NMV. Schelpen, door de eeuwen heen hebben mensen ze al verzameld. De bijzondere vormen, de mooie...

   Van 05 november 2014 t/m 29 november 2015
   Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

  • 17okt12apr

   Sherlock Holmes

   The Man Who Never Lived And Will Never Die This year the Museum of London welcomes an exciting new exhibition, delving into the mind of the world’s most famous fictional detective; Arthur Conan Doyle’s Sherlock...

   Van 17 oktober 2014 t/m 12 april 2015
   Museum of London, Londen (Groot-Brittannië)

  • 16dec01mrt

   Stripjournalistiek. De tekenaar als verslaggever

   De getekende verslaggeving bloeit. Steeds vaker gaan tekenaars in opdracht van kranten, tijdschriften of NGO’s naar gebieden waar het crisis is, of naar plekken die om andere redenen interessant zijn. Met potlood en...

   Van 16 december 2014 t/m 01 maart 2015
   Persmuseum, Amsterdam

  • 17feb17mei

   Uitgelezen

   Van 17 februari tot en met 17 mei 2015 is in Museum Gouda de tentoonstelling Uit gelezen te bezoeken. De tentoonstelling start bij de betekenis van boekdrukker Gerard Leeu uit Gouda in de 15e eeuw. Leeu drukte voor...

   Van 17 februari 2015 t/m 17 mei 2015
   Museum Gouda, Gouda

  • 16nov18apr

   Van Grimm tot Sinterklaas. De illustraties van Charlotte Dematons

   De tekeningen van Charlotte Dematons vallen op door de sprookjesachtige sfeer, de prachtige kleuren, de vele details en de kleine grapjes. In deze tentoonstelling zie je de originele tekeningen voor de verzamelde...

   Van 16 november 2014 t/m 18 april 2015
   Literair Museum, Hasselt (België)

  • 01jan01jan

   Vaste tenstoonstelling: Fiep Westendorp

   De eerste en enige permanente expositie in Nederland, over het leven en werk van Fiep Westendorp. De beroemde illustratrice van Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en vele andere creaties is geboren en opgegroeid in...

   Van 01 januari 2010 t/m 01 januari 2100
   Stadskasteel Zaltbommel / Maarten van Rossumhuis, Zaltbommel

  • 15jan31dec

   Vaste tentoonstelling (online): Leaving Europe: A new life in America

   Wat dreef de 30 miljoen emigranten tussen 1820 en 1920 van Europa naar Amerika? Bijna een eeuw na de grootste piek in de emigratie lanceren de Digital Public Library of America (DPLA) en Europeana de online...

   Van 15 januari 2013 t/m 31 december 2100

  • 08jan31dec

   Vaste tentoonstelling (online): Schatten van de Nederlandse taal

   Voor de ontwikkeling van het grootste woordenboek ter wereld, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), zijn destijds duizenden bronnen gebruikt. Zestien bijzondere exemplaren zijn nu te zien in een digitale...

   Van 08 januari 2014 t/m 31 december 2100
   Klik hier op het omslag van Joop ter Heul.

  • 01jan01jan

   Vaste tentoonstelling: Anton Pieck

   Anton Pieck is vooral bekend om zijn romantische illustraties en als geestelijk vader van het sprookjespark "De Efteling". Hij was echter een veelzijdig kunstenaar, getuige o.a. zijn tekeningen, illustraties,...

   Van 01 januari 1985 t/m 01 januari 2100
   Anton Pieck Museum, Hattem

  • 06okt31dec

   Vaste tentoonstelling: Belgisch Stripcentrum

   In het Belgisch Stripcentrum vind je inderdaad zowat alles wat te maken heeft met het Europese stripverhaal, van de prestigieuze begindagen tot de meest hedendaagse ontwikkelingen. De tijdelijke en permanente...

   Van 06 oktober 1989 t/m 31 december 2100
   Belgisch Stripcentrum, Brussel (België)

  • 05mrt01jan

   Vaste tentoonstelling: De Nationale Schrijversgalerij

   Van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis Couperus tot Anna Enquist, van De Schoolmeester tot Toon Tellegen; sta oog in oog met schrijvers van toen en nu. Alfabetisch op schrijversnaam zijn meer dan 500...

   Van 05 maart 2010 t/m 01 januari 2100
   Letterkundig Museum, Den Haag

  • 18feb01jan

   Vaste tentoonstelling: Dick Bruna

   Wereldwijd is er één Utrechts kunstwerk beroemder dan de Rietveldstoel en dat is Dick Bruna's nijntje, het konijntje dat Bruna in 1955 ontwierp. nijntje is in 55 jaar tijd uitgegroeid tot een internationale...

   Van 18 februari 2006 t/m 01 januari 2100
   dick bruna huis, Utrecht

  • 03mrt01jan

   Vaste tentoonstelling: Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur.

   Voor het eerst zijn in een tentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden te bewonderen. Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in de meest brede zin...

   Van 03 maart 2010 t/m 01 januari 2100
   Letterkundig Museum, Den Haag

  Meer Tentoonstellingen

 • Voorstellingen

  • 15nov04dec

   Sinterklaasfeest! (3+)

   Jubelientje en Sinterklaas. Jubelientje wil een eekhoorn in haar schoen. Maar ze krijgt een pietenpak en een brief van Sinterklaas: de pieten hebben het veel te druk dit jaar. Wil Jubelientje helpen met het...

   Van 15 november 2015 t/m 04 december 2015
   Hans Hagen, Julika Marijn en Floor Minnaert

  • 01feb31dec

   De Spekkie en Sproet Speur show (7+)

   Spekkie en Sproet zijn twee superspeurders. Ze lossen mysteries en misdaden op, en komen daarbij geregeld in hachelijke situaties terecht. Spekkie eet dan graag een spekkie. 'Daar kan ik beter van nadenken,' zegt ze...

   Van 01 februari 2015 t/m 31 december 2015
   Vivian den Hollander

  • 01feb31dec

   Lab7 (6+)

   Professor Algebra sluit zich al maanden op om aan zijn nieuwste uitvinding te werken. Zo mooi als het leek om alle kinderen van de stad te trakteren op alle boeken die ooit zijn geschreven, zo ellendig heeft het...

   Van 01 februari 2015 t/m 31 december 2015
   Theatergroep Smoesjes!

  • 01feb31dec

   Het grote, gekke voorlees-feest! (4+)

   Een lege prijzenkast en een gestolen schat... Een vrolijk programma van en met de schrijvers van Liselotje, Koning Bobbel, het mannenkoor, de viezerdjes, Pietertje Pet, en heel veel andere figuurtjes voor 4+ kinderen....

   Van 01 februari 2015 t/m 31 december 2015
   Marianne Busser en Ron Schröder

  • 01dec31dec

   De sprookjes van Bomans

   Godfried Bomans overleed in 1971 en was in de jaren zestig de meest gelezen schrijver van ons land. Hij was ook vaak te zien op tv en werd een van de eerste 'bekende Nederlanders'. Veel van zijn werk is inmiddels...

   Van 01 december 2012 t/m 31 december 2015
   Jacques Vriens en Jan Gouw

  • 01feb31dec

   Er lopen liedjes door de lucht (6+)

   Leg je oren op een schaaltje, luister lekker naar een liedje, snik of glimlach om een versje en verdwijn in een verhaaltje van Erik van Os en Elle van Lieshout, met zang, drums, toetsen en snaren van ‘PS: En zo is het...

   Van 01 februari 2015 t/m 31 december 2015
   Erik van Os en Elle van Lieshout

  • 01jan31dec

   Babba Baby Babygym! (6 mnd+)

   Samen lachen en spelen met je kindje. Baby's kunnen al veel meer dan papa's en mama's soms denken. Ze doen papa en mama de hele dag na. Ze kijken naar papa en mama's gezicht en zo leren ze praten. Ze begrijpen al...

   Van 01 januari 2015 t/m 31 december 2015
   Betty Sluyzer en Michiel Megens

  • 01sep31aug

   Schildpad zoekt een huis (2+)

   Schildpad raakt z’n schild kwijt in een storm. Hij kan het nergens meer vinden. Schildpad gaat op zoek naar een nieuw huis. Hij komt een hondenhok, een vogelnestje en een vissenkom tegen. Maar in die huisjes woont al...

   Van 01 september 2014 t/m 31 augustus 2016
   Anke Kuypers

  • 01jan31dec

   De Regendanser (6+)

   Interactieve Afrikaanse voorstelling met zang en dans De Regendanser woont in het Grote Woud en als in het dorp Dunga de Grote Droogte aanbreekt, zorgt de Regendanser voor regen. In het dorp wordt een klein jongetje...

   Van 01 januari 2008 t/m 31 december 2015
   Sami Gathii en John Kayongo

  Meer Voorstellingen

 • Cursussen

  • 08sep01dec

   Literatuurhuis Academie: António Lobo Antunes lezen

   George Steiner noemt hem een van de grootste auteurs van de twintigste eeuw. António Lobo Antunes, gedoodverfd winnaar van de Nobelprijs, die in 1998 voor zijn neus werd weggekaapt door die andere Portugese grootheid...

   Van 08 september 2015 t/m 01 december 2015
   Harrie Lemmens

  • 18apr13jun

   Literatuurhuis Academie: Proza schrijven

   Voor ieder die een kort literair verhaal wil schrijven, biedt de Schrijfcursus Proza de handvatten. Aan bod komen vragen als: Hoe zet ik een verhaallijn uit? Hoe introduceer ik een personage? Welk vertelperspectief...

   Van 18 april 2015 t/m 13 juni 2015
   Robbert Welagen

  • 09sep04nov

   Literatuurhuis Academie: T.S. Eliot lezen

   T.S. Eliot veranderde de poëzie twee keer: eerst met Prufrock en vooral, in het jaar waarin Joyce met Ulysses iets dergelijks deed voor het proza, met het magistrale gedicht The Waste Land , in 1922. In deze...

   Van 09 september 2015 t/m 04 november 2015
   Peter de Voogd, emeritus hoogleraar Engelse letterkunde

  • 21feb28feb

   Februarischrijfweek

   Begin nu met de verwezenlijking van jouw eigen boek. Stel je voor… Je droomt van een boek. Je wilt een mooi, ontroerend, spannend, persoonlijk of inspirerend verhaal vertellen. Wij geven jou de sleutel. Stap de...

   Van 21 februari 2015 t/m 28 februari 2015
   Christine Pannebakker en Geert Kimpen

  • 29jan26mrt

   Omstreden klassiekers

   Verboden boeken van vroeger zijn vaak de klassiekers van nu. Welke controverses hebben deze werken aangezwengeld en hoe hangen die controverses samen? Een team van docenten behandelt enkele van de ooit zo verguisde...

   Van 29 januari 2015 t/m 26 maart 2015
   Meerdere docenten

  • 22jan12mrt

   Nederlandse en Vlaamse romans in de 21e eeuw, deel III

   Na een inleidend college over de wisselwerking tussen romankunst, geschiedenis en geschiedschrijving, en de mogelijke spanningsvelden die deze wisselwerking oplevert, bespreken we in deze cursus vier hedendaagse...

   Van 22 januari 2015 t/m 12 maart 2015
   Drs. Joris Geelen en drs. Annemarie Ketting

  • 30jan13mrt

   De Britse detective als cultureel fenomeen

   Britse detectives zijn populair. Hele volksstammen volgen Morse en zijn trouwe compagnon Lewis op de voet. Ook de moderne Sherlock Holmes heeft grote aantrekkingskracht op veel mensen. En zo is er wekelijks een fikse...

   Van 30 januari 2015 t/m 13 maart 2015
   Prof. dr. Odin Dekkers

  • 10apr15mei

   Schrijven als een ander

   Over het vertalen van literatuur. Inhoud Wat is literair vertalen eigenlijk? Hoe verhoudt de stijl van de vertaling zich tot de stijl van het origineel? Is een vertaler te vergelijken met een uitvoerend musicus?...

   Van 10 april 2015 t/m 15 mei 2015
   Prof. dr. Maarten Steenmeijer

  • 24feb28apr

   Family matters

   Het lezen van literatuur geeft lezers de gelegenheid zich kortstondig onder te dompelen in de wereld van anderen en kennis te nemen van uiteenlopende ervaringen en perspectieven. In deze cursus verkennen we het thema...

   Van 24 februari 2015 t/m 28 april 2015
   Dr. Mathilde Roza

  Meer Cursussen

Erfgoedbibliotheek Overijssel

Sprengenberg animatie

In de Erfgoedbibliotheek Overijssel vindt u bijzondere collecties, nieuws, weblogs, speciale dossiers en nog veel meer over het rijke en historische Overijsselse erfgoed.

Ga naar de Erfgoedbibliotheek Overijssel

Nieuws

 1. Dr. Elly Jaffé Prijs voor Hannie Vermeer-Pardoen

  Dr. Elly Jaffé Prijs voor Hannie Vermeer-Pardoen

  ‘Vertalen zit een beetje in je bloed, denk ik. Ik vond het op de middelbare school al erg leuk. Het is een uitdaging om je helemaal te verdiepen in wat iemand denkt en in wat voor bewoordingen dat dan naar voren...

  Publicatiedatum: 26 februari 2015

 2. Derde Poëzieweek succesvoller dan ooit

  Derde Poëzieweek succesvoller dan ooit

  Tijdens de Poëzieweek 2015 is de omzet van poëzie in Nederland met 152% gestegen ten opzichte van de periode voordien. In Vlaanderen steeg de omzet van poëzie in deze periode met 135% . Het Poëziegeschenk Giro giro...

  Publicatiedatum: 26 februari 2015

 3. Twee non-fictieboeken op shortlist Gouden Boekenuil

  Twee non-fictieboeken op shortlist Gouden Boekenuil

  Onlangs maakte de jury van de Gouden Boekenuil 2015 een eerste keuze uit de 370 ingezonden boeken. Die longlist van twintig titels, waaronder elf romans, heeft zij nu teruggebracht tot een shortlist van vijf titels:...

  Publicatiedatum: 25 februari 2015

 4. Max Havelaar ook na 155 jaar een actuele roman

  Max Havelaar ook na 155 jaar een actuele roman

  Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy van Multatuli is een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, aldus Annemarie Kets-Vree, editeur bij het Huygens ING. Tegelijk is het een heel...

  Publicatiedatum: 18 februari 2015

 5. Jaap Robben wint met Birk eerste Boekhandelsprijs

  Jaap Robben wint met Birk eerste Boekhandelsprijs

  ‘Jaap Robben (1984) is nu eens een jonge schrijver die voor zijn romandebuut Birk niet gekozen heeft voor een “indringend tijdsbeeld”, inclusief alle moderne toeters en bellen, een soort social media literatureluur,...

  Publicatiedatum: 16 februari 2015

 6. 2015 is Frans Kellendonkjaar

  2015 is Frans Kellendonkjaar

  Vandaag is het 25 jaar geleden dat Frans Kellendonk, in 1951 geboren in Nijmegen, overleed, slechts 39 jaar oud. Hij groeide op in een rooms-katholiek milieu. Dat geloof en vooral het verval ervan in betrekkelijk...

  Publicatiedatum: 15 februari 2015

 7. Eerste J.M.A. Biesheuvelprijs voor Rob van Essen

  Eerste J.M.A. Biesheuvelprijs voor Rob van Essen

  ‘Dat die prijs naar mij vernoemd is, daar ben ik trots op hoor. Een hele eer. Maar het geeft ook enorm veel rompslomp en onrust.’ Aldus J.M.A. Biesheuvel zaterdag in een interview met Aart Hoekman in de Volkskrant ....

  Publicatiedatum: 15 februari 2015

 8. De Schoolschrijver nu ook in Friesland en Groningen

  De Schoolschrijver nu ook in Friesland en Groningen

  Als geen ander kan een schrijver kinderen enthousiast maken voor boeken en verhalen. Daarom maakt de Stichting De Schoolschrijver het mogelijk dat een kinderboekenauteur voor een half schooljaar ‘gastschrijver’ is op...

  Publicatiedatum: 12 februari 2015

 9. Tiende editie Nederland Leest in teken van ZKV

  Tiende editie Nederland Leest in teken van ZKV

  Nederland Leest is in november 2015 toe aan de tiende editie en viert dat met het (Zeer) Korte verhaal. A.L. Snijders, zelf auteur van korte verhalen en zkv’s, stelt een verhalenbundel samen met een staalkaart van...

  Publicatiedatum: 11 februari 2015

Meer nieuws & actueel op Literatuurplein

PoëzieBieb-app

Met de PoëzieBieb-app geniet je van een selectie dichtbundels, die speciaal zijn geselecteerd in het kader van de Poëzieweek. Tijdens deze week staan de roerselen van het hart centraal. Met deze app kun je op een leuke manier kennismaken met verschillende dichters en poëzie.