Website voorlezen
 • Nederland Leest 2015

  Omdat je soms binnen een uur wil weten hoe het verhaal afloopt. Lees tijdens Nederland Leest één (of meer) van de vele korte verhalen.

  Bekijk en reserveer boeken rondom dit thema

 • Ontspanning door inspanning.

  Of je nu op zoek bent naar de nieuwste haaktrends of meer wil weten over hardlopen in de winter. In onze grote collectie boeken is altijd iets te vinden over jouw favoriete bezigheid.

  Bekijk en reserveer boeken rondom dit thema

 • Leuke gedichten, rijmpjes en versjes.

  Samen liedjes zingen of rijmpjes uit het hoofd leren is altijd een goed idee! Maar hoe ging dat versje van vroeger ook alweer? Bekijk onze collectie en (her)ontdek de leukste rijmpjes en versjes.

  Bekijk en reserveer boeken rondom dit thema

VerhalenBieb: het ideale 'leestussendoortje'

Banner

Korte verhalen die je overal kunt lezen, voor leden en niet-leden. Zo maak je van je wachtmoment een leesmoment!

- Download de app in de App Store
- Download de app in in de Google Play Store

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 1. 1. Hunebedden
 2. 2. De Romeinse Limes
 3. 3. Willibrord
 4. 4. Karel de Grote
 5. 5. Hebban olla vogala
 6. 6. Floris V
 7. 7. De Hanze
 8. 8. Erasmus
 9. 9. Karel V
 10. 10. De Beeldenstorm
 11. 11. Willem van Oranje
 12. 12. De Republiek
 13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 14. 14. De Beemster
 15. 15. De grachtengordel
 16. 16. Hugo de Groot
 17. 17. De Statenbijbel
 18. 18. Rembrandt
 19. 19. De Atlas Major van Blaeu
 20. 20. Michiel de Ruyter
 21. 21. Christiaan Huygens
 22. 22. Spinoza
 23. 23. Slavernij
 24. 24. Buitenhuizen
 25. 25. Eise Eisinga
 26. 26. De patriotten
 27. 27. Napoleon Bonaparte
 28. 28. Koning Willem I
 29. 29. De eerste spoorlijn
 30. 30. De Grondwet
 31. 31. Max Havelaar
 32. 32. Verzet tegen kinderarbeid
 33. 33. Vincent van Gogh
 34. 34. Aletta Jacobs
 35. 35. De Eerste Wereldoorlog
 36. 36. De Stijl
 37. 37. De crisisjaren
 38. 38. De Tweede Wereldoorlog
 39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 40. 40. Indonesië 1945-1949
 41. 41. Willem Drees
 42. 42. De watersnood
 43. 43. De televisie
 44. 44. Haven van Rotterdam
 45. 45. Annie M.G. Schmidt
 46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 47. 47. Srebrenica
 48. 48. Veelkleurig Nederland
 49. 49. De gasbel
 50. 50. Europa
 1. 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Lees verder
 2. 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Lees verder
 3. 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Lees verder
 4. 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder...

  Lees verder
 5. 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Lees verder
 6. 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Lees verder
 7. 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de...

  Lees verder
 8. 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke...

  Lees verder
 9. 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Lees verder
 10. 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van...

  Lees verder
 11. 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Lees verder
 12. 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een...

  Lees verder
 13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een...

  Lees verder
 14. 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Lees verder
 15. 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal...

  Lees verder
 16. 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het...

  Lees verder
 17. 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Lees verder
 18. 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en...

  Lees verder
 19. 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave...

  Lees verder
 20. 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het...

  Lees verder
 21. 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet...

  Lees verder
 22. 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Lees verder
 23. 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Lees verder
 24. 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Lees verder
 25. 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Lees verder
 26. 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Lees verder
 27. 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Lees verder
 28. 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Lees verder
 29. 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Lees verder
 30. 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Lees verder
 31. 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max...

  Lees verder
 32. 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken...

  Lees verder
 33. 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Lees verder
 34. 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Lees verder
 35. 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Lees verder
 36. 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de...

  Lees verder
 37. 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Lees verder
 38. 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Lees verder
 39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Lees verder
 40. 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Lees verder
 41. 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Lees verder
 42. 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Lees verder
 43. 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende...

  Lees verder
 44. 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Lees verder
 45. 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Lees verder
 46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Lees verder
 47. 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Lees verder
 48. 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Lees verder
 49. 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Lees verder
 50. 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Lees verder

Overzicht van de canon

Agenda

 • Radio en TV

  • 01dec

   2Doc: Welkom thuis

   Documentaire (NL, 2015) van Frans Bromet. Filmmaker Frans Bromet kijkt met zijn zus Carla naar de vele ruzies die zich in hun familie hebben afgespeeld. Eén vete, die na de Tweede Wereldoorlog aan de joodse kant van...

   Van 07:00 tot 08:25
   NPO Doc [digitaal themakanaal], - Internet

  • 01dec

   'De hoofdpersoon' met Frans Bromet

   Sarina Vitta interviewt Frans Bromet over de documentaire Welkom thuis .

   Van 08:25 tot 08:45
   NPO Doc [digitaal themakanaal], - Internet

  • 01dec

   Am Morgen vorgelesen: Gehen, ging, gegangen van Jenny Erpenbeck (7/10)

   Friedhelm Ptok liest aus dem Roman von Jenny Erpenbeck. 'Wohin geht jemand, der nicht weiß, wo er hingehen soll?' Jenny Erpenbecks Roman stellt die verzweifelte Frage aller Menschen, die ihre Heimat verloren haben und...

   Van 08:30 tot 09:00
   NDR Kultur, - RADIO

  • 01dec

   Koffietijd met onder meer Susan Smit

   De tien leukste schrijfsters van Nederland bundelen hun krachten voor het nieuwe boek Extase . In dit rijtje van topauteurs kan Susan Smit natuurlijk niet ontbreken. De welbespraakte blondine komt ons alles vertellen...

   Van 10:00 tot 11:00
   RTL 4, - TV

  • 01dec

   Tijd voor MAX met onder meer Hans van de Linde & Bert Keizer (herhaling)

   Is eenzaamheid slecht voor de gezondheid? Zijn medicijnen wel goed voor de gezondheid. Dierenarts Jenny. En Oscar Harris is te gast. In de MAX-serie Nooit meer alleen worden 5 mensen gevolgd die na jaren van...

   Van 10:15 tot 11:40
   NPO 1, - TV

  • 01dec

   VPRO Boeken met Wiljan van den Akker & Esther Jansma en Mark Geels & Tim van Opijnen

   Te gast zijn vier wetenschappers: Wiljan van den Akker en Esther Jansma die onder het pseudoniem Julian Winter het boek De messias schreven, en Mark Geels en Tim van Opijnen, samenstellers van Dit is het mooiste...

   Van 11:10 tot 11:45
   NPO Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 01dec

   De Wereld Draait Door met onder meer Alexander Klöpping en Claudia de Breij & Herman van Veen (herhaling)

   Voor het eerst in de geschiedenis is het Jeff Bezos, oprichter van Amazon, gelukt om een commercieel ruimteschip naar de ruimte te sturen en weer terug op aarde te laten landen. Dit in tegenstelling tot Tesla’s CEO...

   Van 11:25 tot 12:20
   NPO 2, - TV

  • 01dec

   Knetterende Letteren presenteert Letteren &cetera: Maartje Wortel, Jeanne Holierhoek en Anna Enquist

   Knetterende Letteren presenteert: Letteren &cetera, een maandelijkse talkshow vanuit Amsterdam in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. In de aflevering van zaterdag 21 november zijn te gast: Maartje Wortel,...

   Van 11:45 tot 12:35
   NPO Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 01dec

   Brandpunt Reporter: Voltooid leven (herhaling)

   Een 'voltooid leven' wat is dat? Volgende maand presenteert de adviescommissie Voltooid leven haar rapport aan de ministeries Volksgezondheid en Justitie. Zij bogen zich over de vraag of de wet mogelijkheden biedt...

   Van 16:10 tot 16:35
   NPO 2, - TV

  • 01dec

   Sur la piste des manuscrits de Tombouctou

   Documentaire (F, 2014) van Jean Crépu. 2012: terwijl de jihadisten het noorden van Mali bezetten, komt de ongelooflijke redding van de manuscripten van Timboektoe op de voorpagina's en worden een symbool voor de hele...

   Van 18:38 tot 19:30
   TV5 Monde, - TV

  • 01dec

   Het Duitsland van mijn moeder (4/6): Een nieuw thuis

   Documentaire serie (NL, 2014) van Jorien van Nes en Britta Hosman. In tijden van oorlog of crisis raken mensen op drift. In de winter van 1945 waren het veertien miljoen Duitsers die uit de Ost-Gebiete op de vlucht...

   Van 19:40 tot 20:25
   NPO Doc 24 [digitaal themakanaal], - Internet

  • 01dec

   Knetterende Letteren presenteert Letteren &cetera: Maartje Wortel, Jeanne Holierhoek en Anna Enquist

   Knetterende Letteren presenteert: Letteren &cetera, een maandelijkse talkshow vanuit Amsterdam in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. In de aflevering van zaterdag 21 november zijn te gast: Maartje Wortel,...

   Van 19:40 tot 20:35
   NPO Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 01dec

   Bridget Jones's Diary

   Romantische komedie (VS, 2001) van Sharon Maguire, naar de gelijknamige bestseller van Helen Fielding. Met Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth e.a. Bridget Jones is tweeëndertig, rookt als een ketter, drinkt in...

   Van 20:30 tot 22:20
   Net 5, - TV

  • 01dec

   Nim's Island

   Avonturen-fantasyfilm (VS, 2008) van Jennifer Flackett en Mark Levin, naar het gelijknamige jeugdboek van Wendy Orr. Met Abigail Breslin, Gerard Butler, Jodie Foster e.a. Nim's Island is een magische plek die beheerst...

   Van 20:30 tot 22:45
   SBS 9, - TV

  • 01dec

   Am Abend vorgelesen Das Leben der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns van Bettina en Gisela von Arnim (1/14)

   Gritta von Rattenzuhausbeiuns ist die Pippi Langstrumpf unter den Heldinnen der Romantik: ein kleines Mädchen, das respektlos und mit heiterem Eigensinn alle Grenzen ignoriert, die Autoritäten ihm setzen wollen. Eine...

   Van 22:00 tot 22:35
   NDR Kultur, - RADIO

  • 01dec

   Capital (2/3)

   Driedelige Britse dramaserie van Euros Lyn naar de roman van John Lanchester. Met Gemma Jones, Lesley Sharp, Adeel Akhtar, Danny Ashok e.a. When the 'We Want What You Have' campaign takes a nasty turn for the worse,...

   Van 22:00 tot 23:00
   BBC 1, - TV

  • 01dec

   De strijd (8/10): De arbeidersvrouw

   Serie over de revolutie van Troelstra en het Aardappeloproer. Maar ook over de arbeider die speelt bij de fanfare, niet drinkt en aan sport doet. Over de jaren van Drees en Den Uyl, en ook over dé arbeidersomroep: de...

   Van 22:00 tot 22:50
   NPO Doc [digitaal themakanaal], - Internet

  • 01dec

   Winteruur met Jonas Geirnaert

   Wim Helsen nodigt gasten uit voor een gesprek over hun favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Te gast in deze aflevering is Jonas Geirnaert.

   Van 23:05 tot 23:15
   Canvas, - TV

  • 01dec02dec

   A Guide to Recognizing Your Saints

   Drama (VS, 2006) van Dito Montiel naar zijn eigen roman. Met Robert Downey jr, Dianne Wiest, Shia LaBeouf e.a. Electrifying coming-of-age drama about a man revisiting his troubled youth in 1980s New York. As a...

   Van 02 december 2015 t/m 02 december 2015
   WDR, - TV

  • 02dec

   Nooit meer slapen met onder meer Joram Lürsen

   Hij haat fantasy films, maar buiten dat is regisseur Joram Lürsen in vele genres thuis. Lürsen is vooral bekend van de romantische komedies Alles is liefde en Alles is familie . Maar hij regisseerde ook de thriller...

   Van 00:02 tot 01:58
   NPO Radio 1, - RADIO

  • 02dec

   Possession

   Romantisch drama (VS/GB, 2002) van Neil LaBute, naar de gelijknamige roman van A.S. Byatt. Met Gwyneth Paltrow, Aaron Eckhart, Jeremy Northam, Jennifer Ehle e.a. De moderne studenten Roland en Maud onderzoeken de...

   Van 00:50 tot 02:25
   BBC 1, - TV

  • 02dec

   Jude

   Drama (GB, 1996) van Michael Winterbottom, naar de roman Jude the Obscure van Thomas Hardy (1840-1928). Met Christopher Eccleston, Kate Winslet, Liam Cunningham e.a. De negentiende-eeuwse steenhouwer Jude verhuist...

   Van 01:10 tot 03:05
   Arte, - TV

  • 02dec

   VPRO Import: Google en het wereldbrein

   Een film over het meest ambitieuze internet project uit de geschiedenis: Googles masterplan om elk boek in de wereld te scannen en te digitaliseren en over de mensen die dat tegen proberen te houden. Alle kennis over...

   Van 01:35 tot 02:30
   NPO Doc [digitaal themakanaal], - Internet

  • 02dec

   Winteruur met Jonas Geirnaert (herhaling)

   Wim Helsen nodigt gasten uit voor een gesprek over hun favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Te gast in deze aflevering is Jonas Geirnaert.

   Van 01:55 tot 02:05
   Canvas, - TV

  Meer Radio en TV

 • Evenementen

  • 08feb14feb

   BesteBuren

   Vlaanderen en Nederland hebben elkaar zoveel moois te bieden. Daarom is 2015 het jaar van BesteBuren, een jaar waarin we Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking vieren. Welkom, BesteBuren! Van...

   Van 08 februari 2015 t/m 14 februari 2016
   Diverse locaties in Nederland en Vlaanderen

  • 01dec

   Bijlmer Boekt!

   Bijlmer Boekt! is een avondvullend programma vol literatuur, muziek en feest in Amsterdam-Zuidoost. Bij Bijlmer Boekt! wordt gestreefd naar een diverse line-up, waarbij verschillende culturele vlakken worden geraakt,...

   Van 20:00 tot 22:30
   Bijlmer Parktheater, Amsterdam

  • 01dec

   Bleib gesund! Lief en leed van een epistolaire grootmeester

   Heere Heeresma geldt als een van de meest markante Nederlandse schrijvers van na de oorlog. Hij werd in de jaren zestig en zeventig bekend door veelgelezen romans als Een dagje naar het strand , Han de Wit gaat in...

   Van 20:00 tot 21:30
   SPUI25, Amsterdam

  • 24jun31dec

   Tram DE LUX

   Tram DE LUX is een uniek rijdend café. Stadsdichter Stijn Vranken verbouwde i.s.m. De Klopperij een tram van De Lijn tot een uniek rijdend café. Aan boord vind je een gezellige bar, een poëziebibliotheek en een podium...

   Van 24 juni 2015 t/m 31 december 2015
   Vertrekplaats: Leopoldplaats, Antwerpen (België)

  Meer Evenementen

 • Theater

  • 01dec

   Eline Vere

   De intrigerende worsteling van een jonge vrouw, die een eigen leven probeert te leiden. Een gegeven dat van alle tijden is en dat op het toneel nog aangrijpender zal zijn dan in het boek. Eline Vere is een van de...

   Van 20:00 tot 22:30
   Theater Het Park, Hoorn

  • 01dec

   GAZ. Pleidooi van een gedoemde moeder

   In de nasleep van de recente aanslagen in het hart van Europa, slaat Tom Lanoye in de schriftuur van GAZ. Pleidooi van een gedoemde moeder een brug tussen het geweld uit het verleden (WO I) en dat van het heden....

   Van 20:00 tot 22:30
   CC Sint-Niklaas, Stadsschouwburg, Sint-Niklaas (België)

  • 01dec

   Geboeid / Prometheus

   Geboeid/Prometheus is een nieuwe tekst van Jan Decorte gebaseerd op de Griekse tragedie van Aischylos, geschreven in de vijfde eeuw voor Christus. Het is een waanzinnig stuk, een krachtig en dreigend portret van...

   Van 20:15 tot 22:30
   Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Amsterdam

  • 01dec

   Het meisje met het rode haar

   Een vrouw op een bankje. Het zachte geluid van de rijdende vrachtwagen vermengt zich met het geluid van de naderende branding. Ze zijn er bijna. Nog even dan wacht onherroepelijk het einde voor Hannie Schaft....

   Van 20:00 tot 22:30
   HOFtheater, Raalte

  • 01dec

   Hoe mooi alles

   Het boek Hoe mooi alles van Mirjam van Hengel is een onweerstaanbaar liefdesverhaal. De woorden zijn ontleend aan een gedicht van Leo Vroman (1915-2013). In 2015 zou Leo Vroman 100 jaar geworden zijn. Geen mooiere...

   Van 20:00 tot 22:15
   Theater De Lampegiet, Veenendaal

  • 01dec

   Oeroeg

   'Oeroeg was mijn vriend'. Zo begint het beroemde prozadebuut van Hella S. Haasse. Oeroeg vertelt het aangrijpende verhaal van de vriendschap tussen een Javaanse jongen en de zoon van een Nederlandse administrateur...

   Van 20:15 tot 22:45
   Theater het Kruispunt, Barendrecht

  • 01dec

   Othello

   Othello is het verhaal over wat liefde, verraad en vooroordelen met een mens kunnen doen. Generaal Othello en de jonge rijke Desdemona zijn smoorverliefd. Ze trouwen in het geheim want Othello is een outcast. Als...

   Van 20:15 tot 22:45
   Theater de Stoep, Spijkenisse

  • 01dec

   Uurtje Literatuurtje

   Wie kan dit beter aankondigen dan Joost Prinsen zelf: ‘Wat een prachtige dichters en schrijvers heb ik mogen ontmoeten in mijn leven. Kopland, Mulisch, Wilmink, Komrij, Hugo Claus, Ischa Meijer. Wat een prachtige...

   Van 20:00 tot 22:30
   Wilminktheater, Enschede

  • 01dec

   Ventoux

   Hou je van wielrennen? Kom dan naar Ventoux . Hou je niet van wielrennen? Kom dan óók naar Ventoux ! Wanneer oude vrienden terugkeren in het leven van Bart wordt hij herinnerd aan de zomer van 1982. De zomer van de...

   Van 20:00 tot 22:15
   Schouwburg de Kring, Roosendaal

  • 01dec

   Woezel & Pip: Overal vriendjes! (2+)

   Na het overweldigende succes van vorig seizoen reizen Woezel & Pip vanaf september 2015 opnieuw langs de theaters met hun derde theatervoorstelling ‘Overal vriendjes!’. In deze vrolijke familiemusical maken de liefste...

   Van 16:00 tot 17:00
   Theater de Schalm, Veldhoven

  Meer Theater

 • Tentoonstellingen

  • 10okt31jan

   Aan tafel! Een boekje open over eetcultuur

   Expositie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Museum Meermanno, van allerhande boeken en tijdschriften over eten en koken. Zes thema’s staan centraal: ‘Dagelijkse kost’, ‘Voedingsadvies’, ‘Over de grens’, ‘Chefs &...

   Van 10 oktober 2015 t/m 31 januari 2016
   Museum Meermanno | Huis van het boek, Den Haag

  • 07okt20mrt

   Chansons grises - Poemes pourpres

   In de winter van 2015 is in het Louis Couperus Museum, het Panorama Mesdag en De Mesdag Collectie het project Chansons grises te zien. Ontwerper Peter George d'Angelino Tap verbeeldt literaire en auditieve inspiratie...

   Van 07 oktober 2015 t/m 20 maart 2016
   Louis Couperus Museum, Den Haag

  • 24apr24apr

   De anatomie ontleed, Plantin als uitgever van geneeskundig werk

   In deze presentatie staat Christoffel Plantins uitgave, de Vivae imagines corporis humani van de Spaanse arts Juan Valverde, centraal. Dit werk is gebaseerd op het anatomisch werk van Andreas Vesalius. Tot op vandaag...

   Van 24 april 2014 t/m 24 april 2016
   Museum Plantin-Moretus, Antwerpen (België)

  • 24apr02jan

   De anatomie ontleed, Plantin als uitgever van geneeskundig werk

   In deze presentatie staat Christoffel Plantins uitgave, de Vivae imagines corporis humani van de Spaanse arts Juan Valverde, centraal. Dit werk is gebaseerd op het anatomisch werk van Andreas Vesalius. Tot op vandaag...

   Van 24 april 2014 t/m 02 januari 2016
   Museum Plantin-Moretus, Antwerpen (België)

  • 22nov27feb

   Een Bijbel

   Rébecca Dautremer maakte samen met auteur Philippe Lechermeier een nieuwe, eigenzinnige versie van de Bijbel die ook voor niet-gelovigen heerlijk om te lezen is. In haar typische stijl toverde topillustrator Rébecca...

   Van 22 november 2015 t/m 27 februari 2016
   Literair Museum, Hasselt (België)

  • 07nov31jan

   Inside/outside

   In de tentoonstelling ’Inside/outside’ wordt het werk getoond van 29 geslaagde deelnemers aan de expert classes ‘Book design’ en ‘Type Design’ uit de periode 2011-2015 van het Plantin Instituut voor Typografie dat...

   Van 07 november 2015 t/m 31 januari 2016
   Museum Meermanno | Huis van het boek, Den Haag

  • 01jun31okt

   Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

   Van 2014 tot 2018 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog woedde. In heel Europa en ook daarbuiten wordt de oorlog gedurende deze jaren herdacht. En dat is niet voor niets. De Eerste Wereldoorlog heeft...

   Van 01 juni 2014 t/m 31 oktober 2018
   Online (digitale) tentoonstelling

  • 24sep30jan

   On the Job for Victory

   In 1917 stappen de Verenigde Staten in de Groote Oorlog. Grote propagandacampagnes moeten Amerikanen warm maken voor de oorlog. Tientallen affiches uit de collectie van het Letterenhuis laten in een unieke...

   Van 24 september 2015 t/m 30 januari 2016
   Letterenhuis, Antwerpen (België)

  • 24sep06mrt

   Penselen in het Rijksmuseum

   Het Rijksmuseum toont zoals ieder jaar de originele prenten van de winnaars van de Penselen, de Paletten en de Vlag en Wimpels, de prijzen voor de mooist geïllustreerde kinderboeken van het afgelopen jaar. Er zijn...

   Van 24 september 2015 t/m 06 maart 2016
   Rijksmuseum - Teekenschool, Amsterdam

  • 01jan01jan

   Vaste tenstoonstelling: Fiep Westendorp

   De eerste en enige permanente expositie in Nederland, over het leven en werk van Fiep Westendorp. De beroemde illustratrice van Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en vele andere creaties is geboren en opgegroeid in...

   Van 01 januari 2010 t/m 01 januari 2100
   Stadskasteel Zaltbommel / Maarten van Rossumhuis, Zaltbommel

  • 15jan31dec

   Vaste tentoonstelling (online): Leaving Europe: A new life in America

   Wat dreef de 30 miljoen emigranten tussen 1820 en 1920 van Europa naar Amerika? Bijna een eeuw na de grootste piek in de emigratie lanceren de Digital Public Library of America (DPLA) en Europeana de online...

   Van 15 januari 2013 t/m 31 december 2100

  • 08jan31dec

   Vaste tentoonstelling (online): Schatten van de Nederlandse taal

   Voor de ontwikkeling van het grootste woordenboek ter wereld, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), zijn destijds duizenden bronnen gebruikt. Zestien bijzondere exemplaren zijn nu te zien in een digitale...

   Van 08 januari 2014 t/m 31 december 2100
   Klik hier op het omslag van Joop ter Heul.

  • 01jan01jan

   Vaste tentoonstelling: Anton Pieck

   Anton Pieck is vooral bekend om zijn romantische illustraties en als geestelijk vader van het sprookjespark "De Efteling". Hij was echter een veelzijdig kunstenaar, getuige o.a. zijn tekeningen, illustraties,...

   Van 01 januari 1985 t/m 01 januari 2100
   Anton Pieck Museum, Hattem

  • 06okt31dec

   Vaste tentoonstelling: Belgisch Stripcentrum

   In het Belgisch Stripcentrum vind je inderdaad zowat alles wat te maken heeft met het Europese stripverhaal, van de prestigieuze begindagen tot de meest hedendaagse ontwikkelingen. De tijdelijke en permanente...

   Van 06 oktober 1989 t/m 31 december 2100
   Belgisch Stripcentrum, Brussel (België)

  • 05mrt01jan

   Vaste tentoonstelling: De Nationale Schrijversgalerij

   Van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis Couperus tot Anna Enquist, van De Schoolmeester tot Toon Tellegen; sta oog in oog met schrijvers van toen en nu. Alfabetisch op schrijversnaam zijn meer dan 500...

   Van 05 maart 2010 t/m 01 januari 2100
   Letterkundig Museum, Den Haag

  • 03mrt01jan

   Vaste tentoonstelling: Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur.

   Voor het eerst zijn in een tentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden te bewonderen. Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in de meest brede zin...

   Van 03 maart 2010 t/m 01 januari 2100
   Letterkundig Museum, Den Haag

  • 17dec01jan

   Vaste tentoonstelling: Het muizenhuis

   Het muizenhuis is door Karina Schaapman gebouwd als decor voor haar kinderboek over de muizen Sam en Julia. Het huis is gemaakt van kartonnen dozen en papier-maché. Voor het interieur heeft Karina authentieke stoffen...

   Van 17 december 2011 t/m 01 januari 2100
   OBA - jeugdetage, Amsterdam

  • 14okt01jan

   Vaste tentoonstelling: In Hôf fol Sang

   De tentoonstelling In Hôf fol Sang (Een hof vol zang) biedt in een notendop een overzicht van enige honderden jaren Friese literatuur. Beginnend met de Oudfriese wetsteksten, waarin poetische elementen verborgen...

   Van 14 oktober 2004 t/m 01 januari 2100
   Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

  • 20mrt01jan

   Vaste tentoonstelling: Kikker

   Kikker en zijn vriendjes krijgen een vast onderkomen in het Kinderboekenmuseum. De tentoonstelling Kikker nodigt de allerkleinsten uit tot spel en prikkelt hun fantasie. Bekende Kikker-boeken zoals Kikker is Kikker,...

   Van 20 maart 2011 t/m 01 januari 2100
   Kinderboekenmuseum, Den Haag

  • 09dec01jan

   Vaste tentoonstelling: Papiria

   Ga gewapend met je fantasie en een Slurper op avontuur in een literair luilekkerland dat Papiria heet. Dolend door onder meer het Diepe Denkersdal en de Dwarse Donderstenenravijn ontmoet je schrijvers, tekenaars én...

   Van 09 december 2010 t/m 01 januari 2100
   Kinderboekenmuseum, Den Haag

  • 29nov31dec

   Vaste tentoonstelling: Provinciaal Suske en Wiske-Kindermuseum

   Op 29 november 1997 werd het Provinciaal Suske en Wiske-Kindermuseum officieel geopend. Het Suske en Wiske-Kindermuseum wil als doe-museum een brug slaan tussen verleden, heden en toekomst. Suske en Wiske zijn het...

   Van 29 november 1997 t/m 31 december 2100
   Provinciaal Suske en Wiske-Kindermuseum, Kalmthout

  • 20okt31dec

   Vaste tentoonstelling: Stripmuseum

   Het Nederlands Stripmuseum Groningen heeft maar liefst 12 vaste exposities die het hele jaar door te zien zijn. Ervaar hoe een striptekenaar tekent op het Atelierplein, ontdek de geschiedenis van de strip in Voorlopers...

   Van 20 oktober 2012 t/m 31 december 2100
   Het Nederlands Stripmuseum, Groningen

  • 21jan01jan

   Vaste tentoonstelling: Van lood tot led, de ontwikkeling van het boek sinds 1850

   Tentoonstelling over de ontwikkeling van het boek van 1850 tot heden in Museum Meermanno. Meermanno toont al permanent middeleeuwse handschriften en vroege drukken in de fraaie Boekzaal. Omdat Meermanno meer aandacht...

   Van 21 januari 2012 t/m 01 januari 2100
   Museum Meermanno | Huis van het boek, Den Haag

  • 18feb01jan

   Vaste tentoonstelling: nijntje museum

   Hét museum waar peuters en kleuters spelenderwijs hun wereld ontdekken. Kinderen leren zoveel meer als ze de ruimte krijgen om hun eigen pad te kiezen. Zo ziet Dick Bruna, nijntjes geestelijk vader, dat ook. In 2006...

   Van 18 februari 2006 t/m 01 januari 2100
   nijntje museum, Utrecht

  Meer Tentoonstellingen

 • Voorstellingen

  • 01feb01jul

   Brammetje Baas (7+)

   Brammetje denkt veel na over de wereld om hem heen. Na de zomervakantie gaat hij naar groep 3. De zevenjarige Brammetje Baas heeft ontzettend veel zin om na de zomervakantie weer naar school te gaan. Maar dan komt hij...

   Van 01 februari 2015 t/m 01 juli 2016
   Van Engelenburg Theaterproducties

  • 01nov31dec

   De boze heks en de zandtekenaar (4+)

   De verhalen van de boze heks zijn bewerkt tot één groot avontuur met spannende liedjes. De zandtekenaar brengt het verhaal tot leven met magische zandtekeningen. De beroemdste toverende mopperkont van Nederland wordt...

   Van 01 november 2015 t/m 31 december 2016
   Van Engelenburg Theaterproducties

  • 01sep01jul

   Het schaakstuk (7+)

   Het schaakstuk vertelt het verhaal van Sara. Op school haalt ze alleen maar onvoldoendes en ze wordt niet begrepen door haar klasgenootjes, totdat ze voor het eerst een schaakbord ziet. In haar fantasie komen de...

   Van 01 september 2015 t/m 01 juli 2016
   MR Producties

  • 01dec31dec

   Een bende in de bovenbouw (10+)

   Grote veranderingen op de Jan Ligthartschool. De populaire juf Ineke gaat verhuizen. De hele klas baalt want je weet maar nooit of een ‘nieuwe’ net zo leuk zal zijn als juf Ineke. Freddy, Guus, Marloes en Kim vinden...

   Van 01 december 2009 t/m 31 december 2015
   Zelf uitvoeren

  • 01jul31dec

   De Scheepsjongens van Bontekoe (7+)

   De scheepsjongens van Bontekoe vertelt het verhaal van de jongen Peter Hajo uit Hoorn. Hij wil maar éen ding; naar zee. Hij monstert aan op het V.O.C.-schip van schipper Bontekoe. Zijn beste vriend Padde belandt per...

   Van 01 juli 2002 t/m 31 december 2015
   Eric Borrias

  • 01sep31dec

   De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween (7+)

   De wonderlijke avonturen van de 100 jarige Allan Karlsson, die op zijn 100e verjaardag uit het raam van het bejaardenhuis stapt en op avontuur gaat. Zijn unieke kijk op het leven en de wonderlijke lieden die zijn pad...

   Van 01 september 2014 t/m 31 december 2016
   Eric Borrias

  • 01jan31dec

   Liefde over grenzen heen

   Als er een onderwerp is waar veel verhalen over zijn dan is het wel de liefde. In deze voorstelling een selectie van bijzondere liefdesverhalen. Enkele verhalen die binnen het liefdesthema verteld kunnen worden: De...

   Van 01 januari 2010 t/m 31 december 2016
   Eric Borrias

  • 01jan31dec

   Twaalf hoeden (3+)

   Neem een eigenwijze, maar beeldschone prinses, een handvol prinsen, een torenkamer met twaalf ramen, een verteller die weet hoe je kleuters helemaal uit hun dak kunt laten gaan en een tel later muisstil laat zijn, en...

   Van 01 januari 2008 t/m 31 december 2016
   Eric Borrias

  • 01sep31dec

   De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween

   De wonderlijke avonturen van de 100 jarige Allan Karlsson, die op zijn 100e verjaardag uit het raam van het bejaardenhuis stapt en op avontuur gaat. Zijn unieke kijk op het leven en de wonderlijke lieden die zijn pad...

   Van 01 september 2014 t/m 31 december 2016
   Eric Borrias

  Meer Voorstellingen

 • Cursussen

  • 28mrt16mei

   Literatuurhuis Academie: Poëzie schrijven

   Wat is poëzie? Wat is goede poëzie, en hoe herken je die? Hoe leer je om je eigen werk en het werk van anderen te verbeteren? Deze cursus draait om alle aspecten van het dichterschap: het lezen van inspirerende...

   Van 28 maart 2016 t/m 16 mei 2016
   Ingmar Heytze

  • 13apr08jun

   Literatuurhuis Academie: Proza schrijven

   Voor ieder die een kort literair verhaal wil schrijven, biedt de Schrijfcursus Proza de handvatten. Aan bod komen vragen als: Hoe zet ik een verhaallijn uit? Hoe introduceer ik een personage? Welk vertelperspectief...

   Van 13 april 2016 t/m 08 juni 2016
   Robbert Welagen

  • 01jan31dec

   WISPER, artistieke cursussen voor 18+

   WISPER pakt elk seizoen uit met nieuwe workshops / cursussen / opleidingen, o.a. op het gebied van literatuur: proza, poëzie, scenario, non-fictie, autobiografie en andere. - Het ultrakorte verhaal - Moderne sprookjes...

   Van 01 januari 2014 t/m 31 december 2015
   Diverse

  • 01sep31dec

   Masterclass Schrijven

   Door de grote vraag van ex-cursisten zijn we in 2009 de Masterclass 'Schrijven' gestart. Tijdens een Masterclass zullen de eerste 100 pagina's van uw roman worden behandeld. De eerste vijftig pagina's krijgen een close...

   Van 01 september 2009 t/m 31 december 2015
   Paul Sebes

  • 16sep11nov

   Cursus Korte verhalen schrijven

   Ontdek de schrijver in jezelf en schrijf je eigen verhaal. Altijd al willen schrijven, maar iedere keer weer excuses gevonden om het uit te stellen? Grijp dan je kans en schrijf je nu in! De cursus korte verhalen...

   Van 16 september 2015 t/m 11 november 2015
   N.n.b.

  • 29aug11jun

   Basiscursus Voor kinderen schrijven

   Wil je ontdekken of je talent hebt om kinderverhalen en/of informatieve teksten voor kinderen te schrijven en wil je weten wat er in de beroepspraktijk allemaal bij komt kijken? In een groep van maximaal twaalf...

   Van 29 augustus 2015 t/m 11 juni 2016
   Annemarie Bon

  • 26sep19mrt

   Schrijf en publiceer je boek binnen een half jaar!

   In Nederland werken meer dan 100.000 mensen aan een boek. Veel schrijvers hebben al een half manuscript in de la liggen of lopen al jaren rond met een verhaal in hun hoofd. Wintertuin en de Bibliotheek bieden deze...

   Van 26 september 2015 t/m 19 maart 2016
   Diverse docenten

  • 02okt10jun

   Schrijfacademy 15+

   Schrijf je graag? En ben je benieuwd wat er allemaal bij het schrijverschap komt kijken? Bij de Schrijfacademy volg je vakken creatief schrijven die alle tekst- en publicatievormen behandelen: van verhalen tot...

   Van 02 oktober 2015 t/m 10 juni 2016
   Diverse docenten

  • 01jan31dec

   Literalinea

   Literalinea is een onderneming die al bijna 20 jaar cursussen Nederlandse literatuur organiseert over diverse onderwerpen in een inspirerende omgeving. U kunt thematische cursussen volgen en cursussen over specifieke...

   Van 01 januari 2008 t/m 31 december 2015
   Jolien Manassen en diverse Neerlandici

  Meer Cursussen

Erfgoedbibliotheek Overijssel

Sprengenberg animatie

In de Erfgoedbibliotheek Overijssel vindt u bijzondere collecties, nieuws, weblogs, speciale dossiers en nog veel meer over het rijke en historische Overijsselse erfgoed.

Ga naar de Erfgoedbibliotheek Overijssel

PoëzieBieb-app

Met de PoëzieBieb-app geniet je van een selectie dichtbundels, die speciaal zijn geselecteerd in het kader van de Poëzieweek. Tijdens deze week staan de roerselen van het hart centraal. Met deze app kun je op een leuke manier kennismaken met verschillende dichters en poëzie.

Nieuws

 1. Chocoladefabriek Gouda Beste Bibliotheek van Nederland

  Chocoladefabriek Gouda Beste Bibliotheek van Nederland

  In Rozet in Arnhem werd vanmiddag op het Slotfeest van Nederland Leest, in samenwerking met Bibliotheekblad , bekendgemaakt welke openbare bibliotheek de beste is van Nederland. Met ruim 5000 van de uitgebrachte...

  Publicatiedatum: 27 november 2015

 2. Sander van de Pavert van Lucky TV maakt Luistergeschenk 2016

  Sander van de Pavert van Lucky TV maakt Luistergeschenk 2016

  Het Luistergeschenk van de Week van het Luisterboek 2016 wordt gemaakt door Sander van de Pavert van Lucky TV . Hij is van plan een ‘hertelling van een bestaand verhaal te maken en zal dit in de typische Luckyiaanse...

  Publicatiedatum: 24 november 2015

 3. NS Publieksprijs voor Joris Luyendijk

  NS Publieksprijs voor Joris Luyendijk

  In De Wereld Draait Door maakten Matthijs van Nieuwkerk en sidekick Hanneke Groenteman zojuist bekend dat de NS Publieksprijs 2015 is gewonnen door Joris Luyendijk. Zijn boek Dit kan niet waar zijn , waarvan...

  Publicatiedatum: 18 november 2015

 4. ECI Literatuurprijs voor Jeroen Brouwers

  ECI Literatuurprijs voor Jeroen Brouwers

  Tijdens een speciale openingsavond van het festival Crossing Border in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is zonet de ECI Literatuurprijs toegekend aan Jeroen Brouwers voor Het hout , een uitgave van Atlas...

  Publicatiedatum: 12 november 2015

 5. Vriendendag Letterkundig Museum in teken Henk van Woerden

  Vriendendag Letterkundig Museum in teken Henk van Woerden

  Het is precies tien jaar geleden dat Henk van Woerden geheel onverwacht overleed. Hij liet een indrukwekkend en kleurrijk oeuvre na, dat nationaal en internationaal werd bekroond en nog altijd weerklank vindt. Om zijn...

  Publicatiedatum: 12 november 2015

 6. Nominaties VSB Poëzieprijs bekendgemaakt

  Nominaties VSB Poëzieprijs bekendgemaakt

  Aan het begin van het VPRO-radioprogramma Nooit meer slapen heeft juryvoorzitter Kees ’t Hart zonet de vijf nominaties voor de VSB Poëzieprijs 2016 bekendgemaakt. De vijf bundels werden door een jury, waarvan verder...

  Publicatiedatum: 11 november 2015

 7. Jan Campert-, F. Bordewijk- en Nienke van Hichtum-prijs toegekend

  Jan Campert-, F. Bordewijk- en Nienke van Hichtum-prijs toegekend

  In het radioprogramma Kunststof op NPO Radio 1 heeft juryvoorzitter Aad Meinderts zonet de winnaars bekendgemaakt van de Jan Campert-, de F. Bordewijk- en de Nienke van Hichtum-prijs. Het zijn prijzen van de Jan...

  Publicatiedatum: 09 november 2015

 8. Zeeuwse Boekenprijs voor Jan Vantoortelboom

  Zeeuwse Boekenprijs voor Jan Vantoortelboom

  Niet geheel onverwacht is gisteravond in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg de Zeeuwse Boekenprijs uitgereikt aan Jan Vantoortelboom voor zijn roman De man die haast had , een uitgave van Atlas Contact. De jury -...

  Publicatiedatum: 08 november 2015

 9. Zes romans op shortlist Man Booker Prize

  Zes romans op shortlist Man Booker Prize

  Dertien romans telde de longlist van de Man Booker Prize, van vijf auteurs uit de VS, drie uit het VK, één uit Ierland, één uit Nieuw-Zeeland, één uit India, één uit Nigeria en één uit Jamaica. Daar zijn er op de...

  Publicatiedatum: 15 september 2015

Meer nieuws & actueel op Literatuurplein

Op zoek naar recensies van jouw favoriete boek?

literom