Fout
 • Image Path "https://img.literatuurplein.nl/blobs/N/3551/1/buch1993-2(gr).jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "https://img.literatuurplein.nl/blobs/N/3550/1/brassinga2001-2(gr).jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "https://img.literatuurplein.nl/blobs/N/3549/1/briefkoning.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "https://img.literatuurplein.nl/blobs/N/3548/1/humbeeck.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "https://img.literatuurplein.nl/blobs/N/3547/1/eci.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "https://img.literatuurplein.nl/blobs/N/3546/1/vluchtrege.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "https://img.literatuurplein.nl/blobs/N/3545/5/TTPklei.png" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "https://img.literatuurplein.nl/blobs/N/3544/1/psjames.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "https://img.literatuurplein.nl/blobs/N/3420/1/BoekWijzer1.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "http://centraal.rijnbrinkgroep.nl/images/bibliotheek.nl/wereldkaart/wereldkaart.gif" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "http://centraal.rijnbrinkgroep.nl/images/display-afbeeldingen/2014/december/kerstensinterklaas.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "http://centraal.rijnbrinkgroep.nl/images/display-afbeeldingen/2014/december/kerstensinterklaas.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "http://centraal.rijnbrinkgroep.nl/images/display-afbeeldingen/2014/december/sporthobbyvrijetijd.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "http://centraal.rijnbrinkgroep.nl/images/display-afbeeldingen/2014/december/sporthobbyvrijetijd.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "http://centraal.rijnbrinkgroep.nl/images/display-afbeeldingen/2014/december/allesvoorbabysendreumesen.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
 • Image Path "http://centraal.rijnbrinkgroep.nl/images/display-afbeeldingen/2014/december/allesvoorbabysendreumesen.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.
Website voorlezen
 • Alles over Sinterklaas én Kerstmis.

  Wat is er nu leuker dan tijdens de feestdagen je kinderen voor te lezen uit boekjes over hun helden van december: Sinterklaas en de Kerstman? Natuurlijk ben je ook voor deze verhalen bij ons aan het juiste adres. Laat die feestdagen maar komen!

  Bekijk en reserveer boeken rondom dit thema

 • Alles over sport en hobby.

  Omdat tijd voor jezelf juist in deze drukke decembermaand ook wel eens lekker is, hebben we de mooiste sport- en hobbyboeken voor u geselecteerd. En daarbij is het lezen zelf natuurlijk ook al een leuke vrijetijdsbesteding...

  Bekijk en reserveer boeken rondom dit thema

 • Alles wat wel geschikt is voor baby’s en dreumesen.

  Ouders en verzorgers opgelet. Speciaal voor de allerjongste lezers van de toekomst hebben wij een selectie gemaakt van onze leukste voorleesboekjes. Succes gegarandeerd.

  Bekijk en reserveer boeken rondom dit thema

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 1. 1. Hunebedden
 2. 2. De Romeinse Limes
 3. 3. Willibrord
 4. 4. Karel de Grote
 5. 5. Hebban olla vogala
 6. 6. Floris V
 7. 7. De Hanze
 8. 8. Erasmus
 9. 9. Karel V
 10. 10. De Beeldenstorm
 11. 11. Willem van Oranje
 12. 12. De Republiek
 13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 14. 14. De Beemster
 15. 15. De grachtengordel
 16. 16. Hugo de Groot
 17. 17. De Statenbijbel
 18. 18. Rembrandt
 19. 19. De Atlas Major van Blaeu
 20. 20. Michiel de Ruyter
 21. 21. Christiaan Huygens
 22. 22. Spinoza
 23. 23. Slavernij
 24. 24. Buitenhuizen
 25. 25. Eise Eisinga
 26. 26. De patriotten
 27. 27. Napoleon Bonaparte
 28. 28. Koning Willem I
 29. 29. De eerste spoorlijn
 30. 30. De Grondwet
 31. 31. Max Havelaar
 32. 32. Verzet tegen kinderarbeid
 33. 33. Vincent van Gogh
 34. 34. Aletta Jacobs
 35. 35. De Eerste Wereldoorlog
 36. 36. De Stijl
 37. 37. De crisisjaren
 38. 38. De Tweede Wereldoorlog
 39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 40. 40. Indonesië 1945-1949
 41. 41. Willem Drees
 42. 42. De watersnood
 43. 43. De televisie
 44. 44. Haven van Rotterdam
 45. 45. Annie M.G. Schmidt
 46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 47. 47. Srebrenica
 48. 48. Veelkleurig Nederland
 49. 49. De gasbel
 50. 50. Europa
 1. 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Lees verder
 2. 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Lees verder
 3. 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Lees verder
 4. 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder...

  Lees verder
 5. 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Lees verder
 6. 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Lees verder
 7. 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de...

  Lees verder
 8. 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke...

  Lees verder
 9. 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Lees verder
 10. 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van...

  Lees verder
 11. 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Lees verder
 12. 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een...

  Lees verder
 13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot...

  Lees verder
 14. 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Lees verder
 15. 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal...

  Lees verder
 16. 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het...

  Lees verder
 17. 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Lees verder
 18. 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en...

  Lees verder
 19. 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave...

  Lees verder
 20. 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het...

  Lees verder
 21. 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet...

  Lees verder
 22. 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Lees verder
 23. 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Lees verder
 24. 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Lees verder
 25. 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Lees verder
 26. 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Lees verder
 27. 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Lees verder
 28. 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Lees verder
 29. 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Lees verder
 30. 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Lees verder
 31. 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max...

  Lees verder
 32. 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken...

  Lees verder
 33. 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Lees verder
 34. 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Lees verder
 35. 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Lees verder
 36. 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de...

  Lees verder
 37. 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Lees verder
 38. 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Lees verder
 39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Lees verder
 40. 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Lees verder
 41. 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Lees verder
 42. 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Lees verder
 43. 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende...

  Lees verder
 44. 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Lees verder
 45. 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Lees verder
 46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Lees verder
 47. 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Lees verder
 48. 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Lees verder
 49. 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Lees verder
 50. 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Lees verder

Overzicht van de canon

Agenda

 • Radio en TV

  • 26dec

   Conan the Destroyer

   Fantasy-avontuur (VS, 1984) van Richard Fleischer, naar de verhalen van Robert E. Howard (1906-1936). Met Arnold Schwarzenegger, Grace Jones, Wilt Chamberlain e.a. Prinses Jehnna wordt gevangengenomen door een...

   Van 20:30 tot 22:30
   RTL 7, - TV

  • 26dec

   Nanny McPhee and the Big Bang

   Komedie (GB/F/VS, 2010) door Susanna White naar Nurse Mathilda van Christinna Brand. Met Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Ewan McGregor e.a. De magische kinderjuf Nanny McPhee meldt zich bij de gekwelde jonge...

   Van 20:30 tot 22:45
   SBS 6, - TV

  • 26dec

   Die Musketiere (The Musketeers) (9/10): Anschlag auf die Königin

   Tiendelige Britse dramaserie van Adrian Hodges naar de roman van Alexandre Dumas. Met Tom Burke, Santiago Cabrera, Peter Capaldi, Howard Charl e.a. Aflevering 9: Anschlag auf die Königin. De koning is ontgoocheld dat...

   Van 21:45 tot 22:35
   ARD - Das Erste, - TV

  • 26dec

   Am Abend vorgelesen: Berliner auf Reisen van Kurt Tucholsky

   Kurt Tucholsky, der bis heute lebendigste politische Publizist der Weimarer Republik, geboren 1890 in Berlin, begann seine literarische Laufbahn mit 23 Jahren an Siegfried Jacobsohns Zeitschrift "Die Schaubühne", der...

   Van 22:00 tot 22:35
   NDR Kultur, - RADIO

  • 26dec

   Mankells Wallander: Faceless Killers

   Driedelig misdaadserie (GB/ZW/VS/D, 2008), naar de gelijknamige romans van Henning Mankell. Met Kenneth Branagh, Sarah Smart, Sadie Shimmin e.a. Aflevering: Faceless Killers. Inspecteur Wallander moet voor een...

   Van 22:00 tot 23:50
   BBC 4, - TV

  • 26dec

   De verleiding van het grote geld

   Jort Kelder zoekt de grenzen op in een thema-uitzending over verleidingen en moraal. De stuwende motor in het programma is het spraakmakende toneelstuk De verleiders: de casanova's van de vastgoedfraude . Scènes uit...

   Van 22:10 tot 23:40
   Nederland 2, - TV

  • 26dec

   Die Musketiere (The Musketeers) (10/10): Tote leben langer

   Tiendelige Britse dramaserie van Adrian Hodges naar de roman van Alexandre Dumas. Met Tom Burke, Santiago Cabrera, Peter Capaldi, Howard Charl e.a. Aflevering 10: Tote leben langer. De kardinaal vreest dat men zal...

   Van 22:35 tot 23:25
   ARD - Das Erste, - TV

  • 26dec27dec

   James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestat (On Her Majesty's Secret Service)

   James Bond-film (GB, 1969) van Peter Hunt, naar het boek van Ian Fleming (1908-1964). Met George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas e.a. On Her Majesty's Secret Service is in verschillende opzichten een bijzondere...

   Van 27 december 2014 t/m 27 december 2014
   ZDF, - TV

  • 26dec27dec

   La très excellente et divertissante histoire de François Rabelais (2/2)

   Tweedelige televisiefilm (F, 2010) van Hervé Baslé naar een scenario van Hervé Baslé en Claude Gaignebet. Met Éric Elmosnino (de jonge Rabelais), Michel Aumont (de oude Rabelais), Bernadette Lafont, Anne Azoulay,...

   Van 27 december 2014 t/m 27 december 2014
   TV 5 Monde, - TV

  • 27dec

   Hoorspelhalfuur: De hormoonfabriek (17/25)

   De muziek- en nieuwszender Radio 1 zendt vanaf 5 september 25 weken lang iedere vrijdag om middernacht (tussen 24.00 en 00.30 uur ) het radiodrama De hormoonfabriek uit. In het hoorspel, een bewerking van een roman...

   Van 00:02 tot 00:30
   Radio 1, - RADIO

  • 27dec

   Nooit meer slapen met Wim T. Schippers, Petra Stienen en Philip Huff en over de derde voorstelling van De Verleiders

   Hoogwater voorheen laagwater is de nieuwe theatertekst die Wim T. Schippers voor het muziektheaterensemble Veenfabriek schreef. Samen met hun acteurs en muzikanten betreedt hij het podium om in de hoedanigheid van...

   Van 00:30 tot 01:58
   Radio 1, - RADIO

  • 27dec

   The Winslow Boy

   Drama (VS, 1999) van David Mamet, naar het toneelstuk van Terence Rattigan (1911-1977). Met Nigel Hawthorne, Jeremy Northam, Rebecca Pidgeon, Gemma Jones, Guy Edwards, Matthew Pidgeon e.a. Engeland, begin 20ste eeuw....

   Van 01:15 tot 02:55
   BBC 2, - TV

  Meer Radio en TV

 • Evenementen

   Er zijn op dit moment geen items over dit onderwerp beschikbaar.

  Meer Evenementen

 • Theater

  • 26dec

   ANNE

   Theatervoorstelling over het leven van Anne Frank, gebaseerd op haar dagboeken en de archieven van de familie Frank. Voor het eerst zullen teksten uit de originele dagboeken op toneel worden uitgevoerd. We zien Anne...

   Van 20:00 tot 23:00
   Theater Amsterdam, Amsterdam

  Meer Theater

 • Tentoonstellingen

  • 12apr31dec

   100 jaar Bibliotheek Heerlen

   In 2014 bestaat de bibliotheek 100 jaar in Heerlen. Toon Hezemans heeft de geschiedenis van de eeuwling treffend in beeld gebracht in cartoons en illustraties. U ziet de expositie op de 3e etage in het Glaspaleis. ...

   Van 12 april 2014 t/m 31 december 2014
   SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis, Heerlen

  • 19sep01mrt

   Armando 85

   Ter gelegenheid van Armando’s 85ste verjaardag organiseert MOA de tentoonstelling Armando 85. De tentoonstelling biedt een retrospectief op meer dan zestig jaar kunst maken en toont iconen uit het rijke oeuvre van...

   Van 19 september 2014 t/m 01 maart 2015
   Museum Oud Amelisweerd (MOA), Bunnik

  • 16sep01mrt

   Beeldig Brussel

   Tussen het ‘Ilot Sacré’ en de Europese wijk, ten noorden van het kanaal en ten zuiden van Woluwe… wonen de Brusselaars. Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn eigen...

   Van 16 september 2014 t/m 01 maart 2015
   Belgisch Stripcentrum, Brussel (België)

  • 11okt31dec

   Behoud de Begeerte

   Een literaire geschiedenis 1984-2014. De expositie 'Behoud de Begeerte' geeft een multimediaal overzicht van dertig jaar literaire geschiedenis: de geschiedenis van Behoud de Begeerte en de geschiedenis van de...

   Van 11 oktober 2014 t/m 31 december 2014
   Letterenhuis, Antwerpen (België)

  • 25okt15feb

   Best Verzorgde Boeken 2013

   Ieder jaar presenteren het Stedelijk Museum en de Stichting De Best Verzorgde Boeken de mooiste boeken van het afgelopen jaar. Uit de 309 inzendingen uit 2013 zijn in totaal 33 boeken geselecteerd, die vanaf 25...

   Van 25 oktober 2014 t/m 15 februari 2015
   Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam

  • 24apr24apr

   De anatomie ontleed, Plantin als uitgever van geneeskundig werk

   In deze presentatie staat Christoffel Plantins uitgave, de Vivae imagines corporis humani van de Spaanse arts Juan Valverde, centraal. Dit werk is gebaseerd op het anatomisch werk van Andreas Vesalius. Tot op...

   Van 24 april 2014 t/m 24 april 2016
   Museum Plantin-Moretus, Antwerpen (België)

  • 13okt30apr

   De eeuw van Pieck, spannende verhalen uit de wereldliteratuur

   Het Anton Pieck Museum presenteert vanaf 13 oktober 2014 tot en met 30 april 2015 een tentoonstelling met originele tekeningen van acht bekende illustratoren uit de eeuw van Pieck. Gedurende deze periode zijn er ca....

   Van 13 oktober 2014 t/m 30 april 2015
   Anton Pieck Museum, Hattem

  • 26aug18jan

   Donald Duck. Al 80 jaar een beroemde eend

   Wie kent hem niet? Donald Duck, de onhandige, driftige eend zonder broek. Hij heeft zijn eigen weekblad, speelt de hoofdrol in films, wordt ingezet voor reclames en propaganda en heeft wereldwijd miljoenen fans. De...

   Van 26 augustus 2014 t/m 18 januari 2015
   Museum Meermanno | Huis van het boek - souterain, Den Haag

  • 13sep18jan

   Genummerd & getekend. Marcel van Maele in Meervoud

   Marcel van Maele (Brugge 1931 - Antwerpen 2009) was een dichter, roman- en toneelschrijver, performer en beeldend kunstenaar. Hij stond bekend als een markante en rebelse figuur. Al heel jong zwierf hij de wereld...

   Van 13 september 2014 t/m 18 januari 2015
   Gezellemuseum, Brugge (België)

  • 26nov26nov

   Gerbrandylezing

   Een avond over Pieter Sjoerds Gerbrandy en de toekomst van de biografie, met Cees Fasseur en Hans Renders. Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961) was al vroeg bekend als een scherp, maar eigengereid man. Toch slaagde...

   Van 26 november 2014 t/m 26 november 2015
   Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

  • 18nov18nov

   Herfstlezing Vrienden Tresoar

   Lezing over Dam Jaarsma, verzamelaar van volksverhalen. Theo Meeder van het Meertens-instituut en Douwe Kootstra zullen vertellen over volksverhalen in het algemeen en over Dam Jaarsma en zijn verhalen in het...

   Van 18 november 2014 t/m 18 november 2015
   Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

  • 04okt01feb

   Het Groningen van Cornelis Jetses

   Overzicht van het leven en werk van de illustrator Cornelis Jetses, zijn beroemde illustraties zoals Ot en Sien, zijn artistieke ontwikkeling en zijn band met de stad Groningen. Bijna iedereen is wel bekend met het...

   Van 04 oktober 2014 t/m 01 februari 2015
   Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen

  • 14nov08feb

   Jan de Bie Boekenlandschappen

   Met een royale overzichtstentoonstelling van werk uit de afgelopen 15 jaar biedt Breda's Museum een veelzijdig beeld van de Brabantse kunstenaar Jan de Bie (1946). In onderwerpkeuze, stijlen en werkwijzen overstijgen...

   Van 14 november 2014 t/m 08 februari 2015
   Breda's Museum - Chassépark Breda, Breda

  • 22sep11jan

   Kikker viert feest!

   Feestelijke kindertentoonstelling in CODA Junior met illustraties van Max Velthuijs. Kikker viert feest! is de feestelijke tentoonstelling in CODA Junior die kinderen de gelegenheid geeft in de bijzondere wereld...

   Van 22 september 2014 t/m 11 januari 2015
   CODA Centrale Bibliotheek, Apeldoorn

  • 31okt01feb

   Levend archief: Arnon Grunberg

   Een exclusief kijkje in het universum van Arnon Grunberg. Deze tentoonstelling belicht leven, oeuvre en schrijverschap van een fenomeen – met commentaar van de auteur zelf. Arnon Grunberg (1971) debuteerde in 1994...

   Van 31 oktober 2014 t/m 01 februari 2015
   Bijzondere Collecties UVA, Amsterdam

  • 18nov12apr

   Lucebert. Thuis in Bergen

   Wat ging er om in het hoofd van Lucebert? Waar werkte hij? En op wat voor manier kwam zijn werk tot stand? De tentoonstelling Lucebert. Thuis in Bergen, die vanaf 18 november is te zien, geeft antwoord op die vragen. ...

   Van 18 november 2014 t/m 12 april 2015
   KRANENBURGH, Bergen (NH)

  • 04okt15jan

   Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw-Guinea

   Een tentoonstelling over Carel Jan Schneider (1932-2011). Hij werkte met de Papoea’s in Nederlands Nieuw Guinea als Controleur bij het Binnenlands Bestuur. Onder het pseudoniem F. Springer schreef Schneider verhalen...

   Van 04 oktober 2014 t/m 15 januari 2015
   Museum Bronbeek, Arnhem

  • 01jun31okt

   Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

   Van 2014 tot 2018 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog woedde. In heel Europa en ook daarbuiten wordt de oorlog gedurende deze jaren herdacht. En dat is niet voor niets. De Eerste Wereldoorlog heeft...

   Van 01 juni 2014 t/m 31 oktober 2018
   Online (digitale) tentoonstelling

  • 02dec24mei

   Rosinski van Polen

   Rosinski, die gefascineerd is door beelden – die alleen begrensd worden door hun geloofwaardigheid en leesbaarheid – is een schilder van de verbeelding. Sinds zijn ontdekking van het stripverhaal in 1953 op...

   Van 02 december 2014 t/m 24 mei 2015
   Belgisch Stripcentrum, Brussel (België)

  • 05nov29nov

   Schelpenboeken

   Tentoonstelling ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Nederlandse Malacologische Vereniging, kortweg de NMV. Schelpen, door de eeuwen heen hebben mensen ze al verzameld. De bijzondere vormen, de mooie...

   Van 05 november 2014 t/m 29 november 2015
   Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

  • 17okt12apr

   Sherlock Holmes

   The Man Who Never Lived And Will Never Die This year the Museum of London welcomes an exciting new exhibition, delving into the mind of the world’s most famous fictional detective; Arthur Conan Doyle’s Sherlock...

   Van 17 oktober 2014 t/m 12 april 2015
   Museum of London, Londen (Groot-Brittannië)

  • 16nov18apr

   Van Grimm tot Sinterklaas. De illustraties van Charlotte Dematons

   De tekeningen van Charlotte Dematons vallen op door de sprookjesachtige sfeer, de prachtige kleuren, de vele details en de kleine grapjes. In deze tentoonstelling zie je de originele tekeningen voor de verzamelde...

   Van 16 november 2014 t/m 18 april 2015
   Literair Museum, Hasselt (België)

  • 17apr15feb

   Van buiten leren - Comenius en de schoolplaten van Koekkoek

   Wie kent niet die prachtige schoolplaat 'In sloot en plas' of 'Het Naardermeer'? Als geen ander wist M.A. Koekkoek (1873-1944) de schoonheid van de natuur in zijn boek te vangen. Zijn onderwerpen en dienstbaarheid...

   Van 17 april 2014 t/m 15 februari 2015
   Comenius Museum, Naarden

  • 01jan01jan

   Vaste tenstoonstelling: Fiep Westendorp

   De eerste en enige permanente expositie in Nederland, over het leven en werk van Fiep Westendorp. De beroemde illustratrice van Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en vele andere creaties is geboren en opgegroeid in...

   Van 01 januari 2010 t/m 01 januari 2100
   Stadskasteel Zaltbommel / Maarten van Rossumhuis, Zaltbommel

  Meer Tentoonstellingen

 • Voorstellingen

  • 01jan31dec

   Jip en Janneke (3+)

   Als kind was Wijnand grote fan van Jip en Janneke. Stomp’s absolute favoriet. Op Curaçao - het eiland van zijn jeugd - had hij zelfs Jip en Janneke gordijnen. In zijn slaapkamer speelde hij uren alle verhalen met veel...

   Van 01 januari 2015 t/m 31 december 2015
   Wijnand Stomp

  • 01sep31dec

   Leve het nijlpaard! (4+)

   Martijn gaat naar bed en leest gedichtjes uit zijn lievelingboek Leve het nijlpaard! Hij valt in slaap en droomt dat hij in een zaal beland waar een band staat te spelen. Precies de liedjes uit zijn gedichtenboek....

   Van 01 september 2014 t/m 31 december 2015
   Stichting Theater Van Santen

  • 01sep31dec

   De kleine prins - minimusical (6+)

   De Kleine Prins woont op een kleine planeet met een roos en drie vulkaantjes, waarvan er twee werken en de derde niet - nou ja, je weet maar nooit! Hij is de hele dag bezig met het verzorgen van zijn planeet. Op een...

   Van 01 september 2012 t/m 31 december 2015
   Stichting Theater Van Santen

  • 01mrt31dec

   Vlieg op, dikke bromvlieg! (4+)

   Vlieg op, dikke bromvlieg! is de nieuwste productie van Theater Van Santen naar het gelijknamige prentenboek van Loes Riphagen. In Vlieg op, dikke bromvlieg! maak je kennis met een uiterst vervelende bromvlieg die...

   Van 01 maart 2015 t/m 31 december 2015
   Stichting Theater Van Santen

  • 01dec31dec

   Poesía Cantada

   "De poëzie is niet van wie haar schrijft, maar van de mensen die haar gebruiken" "La poesía no es del que la escribe, sino de aquellas personas que la leen" Antonio Skármeta Samenwerking van Dichter Û met de...

   Van 01 december 2009 t/m 31 december 2015
   Dichter Û

  • Van Nutteloozen Toeschouwer tot Voordrachtskunstenaar

   Anita Poolman leest uit werk van Louis Couperus. Een keuze uit zijn feuilletons in briefvorm, die hij in 1914 schreef naar het dagblad Het Vaderland en uit zijn voordrachten tussen 1915-1923. Het is augustus 1914....

   Anita Poolman

  • 01sep31dec

   Kidung Agung, het Hooglied

   Wekt de liefde niet, wakkert haar niet aan voordat zij zelf wil. Een bijzondere voorstelling, een versmelting van liefdespoëzie uit het Hooglied, ingetogen hoofse Javaanse danstaal en gamelanmuziek. Choreografie en...

   Van 01 september 2014 t/m 31 december 2015
   Anita Poolman

  • 01nov31dec

   We moeten vluchten!

   De voorstelling We moeten vluchten! is gedeeltelijk gebaseerd op een persoonlijk verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van het gezin waarin mijn moeder is opgegroeid en dat staat vastgelegd in de publicatie...

   Van 01 november 2014 t/m 31 december 2015
   Anita Poolman

  • 01sep31dec

   Constanter (1596-1687)

   Dat noyt geen levend mensch min ledigh heeft geleeft. Een voordracht over het leven van Constantijn Huygens, een man van zeldzame ontwikkeling en betekenis: secretaris van drie stadhouders van Oranje, kunstkenner en...

   Van 01 september 2014 t/m 31 december 2015
   Anita Poolman

  Meer Voorstellingen

 • Cursussen

  • 29jan26mrt

   Omstreden klassiekers

   Verboden boeken van vroeger zijn vaak de klassiekers van nu. Welke controverses hebben deze werken aangezwengeld en hoe hangen die controverses samen? Een team van docenten behandelt enkele van de ooit zo verguisde...

   Van 29 januari 2015 t/m 26 maart 2015
   Meerdere docenten

  • 22jan12mrt

   Nederlandse en Vlaamse romans in de 21e eeuw, deel III

   Na een inleidend college over de wisselwerking tussen romankunst, geschiedenis en geschiedschrijving, en de mogelijke spanningsvelden die deze wisselwerking oplevert, bespreken we in deze cursus vier hedendaagse...

   Van 22 januari 2015 t/m 12 maart 2015
   Drs. Joris Geelen en drs. Annemarie Ketting

  • 30jan13mrt

   De Britse detective als cultureel fenomeen

   Britse detectives zijn populair. Hele volksstammen volgen Morse en zijn trouwe compagnon Lewis op de voet. Ook de moderne Sherlock Holmes heeft grote aantrekkingskracht op veel mensen. En zo is er wekelijks een fikse...

   Van 30 januari 2015 t/m 13 maart 2015
   Prof. dr. Odin Dekkers

  • 10apr15mei

   Schrijven als een ander

   Over het vertalen van literatuur. Inhoud Wat is literair vertalen eigenlijk? Hoe verhoudt de stijl van de vertaling zich tot de stijl van het origineel? Is een vertaler te vergelijken met een uitvoerend musicus?...

   Van 10 april 2015 t/m 15 mei 2015
   Prof. dr. Maarten Steenmeijer

  • 24feb28apr

   Family matters

   Het lezen van literatuur geeft lezers de gelegenheid zich kortstondig onder te dompelen in de wereld van anderen en kennis te nemen van uiteenlopende ervaringen en perspectieven. In deze cursus verkennen we het thema...

   Van 24 februari 2015 t/m 28 april 2015
   Dr. Mathilde Roza

  • 02feb20apr

   Schrijven onder de Vughtse toren

   Heb je lef en een beetje fantasie? 
Schrijf je graag verhalen, gedichten of liedjes, of wil je dat eens proberen? Deze doe-cursus biedt je oefeningen en technieken om blokkades te overwinnen,
 nieuw materiaal aan te...

   Van 02 februari 2015 t/m 20 april 2015
   Judy Elfferich

  • 01sep31dec

   Juweeltjes van verhalen

   De kunst van verhalen vertellen. Bij het luisteren naar een verhaal krijgen de oren ogen (Arabisch spreekwoord). Hoe breng je een verhaal tot leven? Hoe neem je het publiek mee in de rijke wereld van gevoelens en...

   Van 01 september 2014 t/m 31 december 2015
   Anita Poolman

  • 01sep31dec

   Is mij een vodderij gevallen uit de pen?

   Een poëzie- of prozaworkshop, een poëziemiddag of -avond op maat. Woorden ontroeren, maken blij, maar kwetsen ook. Het schrijven helpt om te gaan met emoties, helpt gedachten te ordenen of tot inzicht te komen. Dat...

   Van 01 september 2014 t/m 31 december 2015
   Anita Poolman

  • 01sep31dec

   De wonderlijke wereld van poëzie (6+)

   Poëzie is met weinig woorden veel zeggen en heeft alles te maken met zintuigen: kijken, luisteren, ruiken, proeven en voelen... De leerlingen dromen, toveren en spelen met woorden; maken kennis met de basiselementen,...

   Van 01 september 2014 t/m 31 december 2014
   Anita Poolman

  Meer Cursussen

Erfgoedbibliotheek Overijssel

Sprengenberg animatie

In de Erfgoedbibliotheek Overijssel vindt u bijzondere collecties, nieuws, weblogs, speciale dossiers en nog veel meer over het rijke en historische Overijsselse erfgoed.

Ga naar de Erfgoedbibliotheek Overijssel

Nieuws

 1. Benefietveiling voor biografie Boudewijn Büch brengt 17.500 euro op

  Benefietveiling voor biografie Boudewijn Büch brengt 17.500 euro op

  Onder grote publieke belangstelling heeft de Boudewijn Büch Biografie Benefietveiling zondag (op de geboortedag van zowel Boudewijn Büch als Gerard Reve) in het Theater van het Woord in de Openbare Bibliotheek...

  Publicatiedatum: 16 december 2014

 2. P.C. Hooft-prijs 2015 voor Anneke Brassinga

  P.C. Hooft-prijs 2015 voor Anneke Brassinga

  Het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde heeft gisteren besloten de P.C. Hooft-prijs 2015 toe te kennen aan Anneke Brassinga (Schaarsbergen, 1948). Deze oeuvreprijs is dit jaar bestemd voor...

  Publicatiedatum: 16 december 2014

 3. Op zoek naar je favoriete illustraties in kinderboeken

  Op zoek naar je favoriete illustraties in kinderboeken

  Onlangs bladerde ik weer eens in de stripalbums van Sjors en Sjimmie, die ik sinds mijn jeugd niet meer had ingekeken. Ik had er nauwelijks herinneringen aan… dacht ik. Maar toen ik de tekeningen weer zag, herkende ik...

  Publicatiedatum: 04 december 2014

 4. Kris Humbeeck nieuwe voorzitter Prijs der Nederlandse Letteren 2015

  Kris Humbeeck nieuwe voorzitter Prijs der Nederlandse Letteren 2015

  De Vlaamse hoogleraar Kris Humbeeck volgt Sigrid Bousset op als voorzitter van de Prijs der Nederlandse Letteren 2015. Sigrid Bousset trad onlangs terug uit de jury omdat haar functie als voorzitter van deze prijs...

  Publicatiedatum: 04 december 2014

 5. AKO Literatuurprijs wordt ECI Literatuurprijs

  AKO Literatuurprijs wordt ECI Literatuurprijs

  Vanaf 1 januari 2015 wordt ECI de nieuwe partner van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie. Hierdoor zal de AKO Literatuurprijs de ECI Literatuurprijs gaan heten. Aan deze juryprijs...

  Publicatiedatum: 03 december 2014

 6. Eerste Diamanten Boek voor Een vlucht regenwulpen

  Eerste Diamanten Boek voor Een vlucht regenwulpen

  Op het Slotfeest van de campagne Nederland Leest in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht heeft Maarten 't Hart gistermiddag uit handen van Hans van Velzen, bestuurslid van de CPNB en voormalig directeur van de OBA, een...

  Publicatiedatum: 30 november 2014

 7. Freek Vielen wint Taalunie Toneelschrijfprijs 2014

  Freek Vielen wint Taalunie Toneelschrijfprijs 2014

  De Nederlandse toneelschrijver Freek Vielen heeft gisteren in De Toneelacademie in Maastricht tijdens de tweejaarlijkse Conferentie van Dramaastricht voor zijn stuk Dracula de Taalunie Toneelschrijfprijs 2014...

  Publicatiedatum: 30 november 2014

 8. Schrijfster P.D. James overleden

  Schrijfster P.D. James overleden

  De BBC meldt dat P.D. James is overleden, 94 jaar oud. Volgens haar agent zou ze vredig in haar huis in Oxford zijn ontslapen. P(hyllis) D(orothy) James werd daar ook geboren, maar groeide op in Cambridge. Ze was de...

  Publicatiedatum: 27 november 2014

 9. BoekWijzer: Literatuurplein op zakformaat

  BoekWijzer: Literatuurplein op zakformaat

  In één oogopslag kunnen zien welke radio- en televisieprogramma’s er op een dag zijn over boeken en met schrijvers. En welke films, series en documentaires op boeken zijn gebaseerd. Dat maakt het onderdeel met radio-...

  Publicatiedatum: 19 mei 2014

Meer nieuws & actueel op Literatuurplein